DODAJ

Śląskie liderem atrakcyjności inwestycyjnej

śląskie
Śląskie liderem atrakcyjności inwestycyjnej
graviteo
2014-12-15 13:46:22

Województwo śląskie najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów regionem w Polsce - wynika z jubileuszowego X raportu ,,Atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski".


 


Śląskie po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce w raporcie ,,Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014 r." opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Atrakcyjność inwestycyjną, rozumianą jako zdolność skłonienia do inwestycji, oceniano w siedmiu kategoriach. Zaliczono do nich: dostępność transportową, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego.


 


Głównymi atutami Śląskiego okazały się zasoby pracy oraz infrastruktura społeczna. Autorzy raportu wysoko ocenili między innymi dużą liczbę osób pracujących i poszukujących pracy, silnie rozwinięte szkolnictwo wyższe, intensywną działalność kulturalną, rozwiniętą sieć hotelową i gastronomiczną. Wysoko zostały ocenione także regionalny rynek zbytu i infrastruktura gospodarcza. Wart podkreślenia jest także fakt, iż wszystkie podregiony województwa śląskiego: katowicki, rybnicki, bielski i częstochowski otrzymały najwyższe noty atrakcyjności inwestycyjnej w swojej kategorii i znalazły się w pierwszej 10 najlepszych podregionów w kraju.


 


W maju br. została przeprowadzona ogólnopolska kampania telewizyjna ,,Śląskie. Tu się inwestuje", która miała na celu promowanie atrakcyjności inwestycyjnej Śląskiego, konsekwentne budowanie wizerunku najlepszego ekonomicznie regionu Polski oraz utrzymanie pozycji lidera w tym zakresie.


 


źródło: UMWŚ