DODAJ

Zakończenie przebudowy skrzyżowania w Goczałkowicach-Zdroju (DK 1)

śląskie
Zakończenie przebudowy skrzyżowania w
graviteo
2012-08-03 11:24:46
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że zakończona została przebudowa skrzyżowania DK1 z ul. Borowinową w Goczałkowicach Zdroju.

Inwestycja to miała na celu zabezpieczenie drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicah-Zdroju oraz przyległych do niej terenów przed zalewaniem w okresie intensywnych opadów powodujących piętrzenie się wody i tzw. ,,cofkę" na potoku Goczałkowickim. Ponadto projekt zakładał przebudowę geometrii skrzyżowania, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w związku z licznymi zdarzeniami drogowymi w obrębie skrzyżowania.


Zakres robót:- podniesienie wysokości nasypu drogowego drogi krajowej o około 1,5m,


- przebudowa konstrukcji drogi z dostosowaniem do wymogów nośności 11,5 tony/oś


- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z ul. Borowinową związana z podniesieniem niwelety i poprawą geometrii skrzyżowania,


- budowa przejścia dla pieszych oraz konstrukcji wsporczych w obrębie skrzyżowania z ul. Borowinową,


- przebudowa pobocza drogi, istniejących rowów odwadniających i przepustów w zakresie wynikającym z przebudowy układu drogowego,


- zamknięcie wlotu ul. Dębowej,


- przebudowa rowów drogowych,


- likwidacja istniejącego przepustu pod ulicą Borowinową,


- odprowadzenie wód z prawego rowu przez nowy przepust bezpośrednio do Potoku Goczałkowickiego;


- budowa muru oporowego


- przebudowa linii - zabezpieczenie kabli


- wycinka drzew


W obrębie skrzyżowania zaprojektowano dodatkowe pasy włączenia i wyłączenia.


 


źródło: GDDKiA