DODAJ

Most połączy Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem

Szczecin
Most połączy Ostrów Brdowski
RynekInfrastruktury
2013-10-02 20:59:40

Budowa mostu łączącego Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowę na realizację zadania podpisano 30 września.

Projektowany obiekt to trójprzęsłowy most. Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podparcia wynosi 65 metrów, a jego długość to 197,20 metrów. Powstaną również trasy dojazdowe: od strony zachodniej łączącej obiekt z ulicą Ludową, od strony wschodniej - z układem komunikacyjnym na wyspie Ostrów Brdowski. Ponadto po północnej stronie drogi zaprojektowano parking o powierzchni prawie 0,5 ha z miejscami postojowymi dla blisko 200 samochodów osobowych. Po stronie południowej stworzona zostanie zatoka postojowa dla tymczasowego postoju tirów. Nie zabraknie chodników i nowoczesnego oświetlenia. Ze stroną społeczną przeprowadzone będą rozmowy dotyczące ewentualnego przeniesienia pomnika „O godność człowieka” i utworzenie miejsca, w którym będą mogły odbywać się uroczystości upamiętnienia wydarzeń grudnia 1970 roku.- Chciałbym podziękować panu marszałkowi i całemu zespołowi za wsparcie i podkreślić bardzo pozytywną współpracę. Ten dzień jest symbolicznym zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy. Cieszymy się, że udało się znaleźć formułę finansowania, gdzie aż 85 proc. wartości inwestycji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo specyficzny, trudny projekt jeśli chodzi o finansowanie, bo tak jak pan marszałek powiedział - realizuje go spółka prywatna w ramach procedury spółki publicznej. Celem jest podniesienie atrakcyjności terenów Gryfia Biznes Park i oczywiście przekazanie mostu miastu tak szybko, jak będzie to możliwe. Zakładamy, że okres realizacji inwestycji od momentu wyboru generalnego wykonawcy to 11 miesięcy - podkreślił prezes spółki Mars Most Brdowski Maciej Nowotny.W ramach realizacji inwestycji zakłada się m.in: wzrost zatrudnienia (stworzenie w ciągu 2 lat od jej zakończenia pośrednio pół tysiąca nowych miejsc pracy) oraz wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT. Szacuje się, iż na Ostrowie Brdowskim i Gryfii w ciągu dwóch lat wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach przekroczy nawet 300 milionów złotych.Koszt całkowity projektu szacuje się na sumę 39 068 550 złotych. Wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie 32 299 617,50 złotych.Przedsięwzięcie stanowi ważne ogniwo dla przyszłej inwestycji planowanej na terenach „Gryfii” przez inne spółkę Blifinger Crist Offshore. Zaplanowane przez obie firmy działania będą mogły być przeprowadzone dzięki sierpniowej decyzji Rządu RP o rozszerzeniu o 60 hektarów dwóch specjalnych stref ekonomicznych.Inwestycja będzie realizowana w ramach Osi 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.q