DODAJ

Jak będą wyglądać obwodnice Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego

wielkopolskie
Jak będą wyglądać obwodnice
RynekInfrastruktury
2013-10-09 11:04:12

W poniedziałek minister transportu Sławomir Nowak poinformował, że ogłoszono przetargi na budowę obwodnic Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego. Obie trasy powstaną w ciągu drogi ekspresowej S11.

Obwodnica Jarocina może powstać za trzy lata


 


Podmioty zainteresowane budową obwodnicy Jarocina mogą zgłaszać wnioski do 7 listopada. Będzie to pierwsza w Wielkopolsce inwestycja realizowana w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj”. W pierwszym etapie przetargu, stanowiącym wstępną kwalifikację, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


 


W kolejnym etapie postępowania GDDKiA zaprosi wybrane firmy i konsorcja do składania ofert cenowych. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie zawarta umowa na realizację zadania, co jest planowane na połowę 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie trasy do ruchu jest planowane na koniec 2016 roku.


 


W ramach umowy wykonawca zoptymalizuje dokumentację projektową, wybuduje obwodnicę o długości 10+3 km, dwa węzły drogowe, 13 obiektów inżynierskich, drogi dojazdowe. Przebudowane i usunięte zostaną kolizje, rozebrane zostaną obiekty budowlane i elementy kolidujące z inwestycją.


 


Wykonawca będzie musiał wprowadzić stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg, a także organizację ruchu na czas wykonywanych robót. Ponadto, zadaniem zwycięskiego podmiotu będzie przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w trakcie budowy.


 


Obwodnica Jarocina umożliwi wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, przez co skróci się czas przejazdu przez miasto. Zlikwidowane zostaną korki w mieście, a w sezonie letnim poprawi się bezpieczeństwo ruchu. Na obwodnicę zostanie skierowany ruch z pozostałych dróg krajowych nr 12 i nr 15, które nie będą przebiegać przez zwarte ulice miasta.


 


Ostrów Wielkopolski zyska 13 km obwodnicy


 


Przetarg na budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego również będzie dwuetapowy, a wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 8 listopada tego roku. Podobnie, jak w przypadku obwodnicy Jarocina, podpisane umowy jest planowane na połowę przyszłego roku, a zakończenie prac i otwarcie trasy przewidziano na koniec 2016 roku.


 


W ramach umowy wykonawca zoptymalizuje dokumentację projektową, zbuduje II etap obwodnicy zakładający 12,8 km drogi ekspresowej oraz rozbudowę drogi krajowej nr 25 o długości około 1,4 km. Powstanie także jeden węzeł drogowy, 15 obiektów inżynierskich, drogi poprzeczne, dojazdowe, urządzenia odprowadzające wody deszczowe i odwadniające.


 


Podczas budowy zostaną przebudowane i usunięte kolizje, rozebrane zostaną obiekty budowlane oraz inne elementy utrudniające budowę obwodnicy. Na wykonawcy będą ciążyły te same obowiązki w zakresie wprowadzenia tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz naprawy dróg publicznych.


 


Realizacja II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego stanowi kontynuację I etapu. Ten został udostępniony dla kierowców pod koniec 2009 roku. Wybudowanie obwodnicy pozwoli przenieść ruch tranzytowy z miasta na obwodnicę. Wyprowadzenie ruchu poza centrum skróci czas przejazdu drogą krajową nr 11 oraz usprawni ruch w kierunku Poznań – Ostrów Wielkopolski – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Wrocław.