DODAJ

Fabryka wódek na Przedmieściu Oławskim zyska drugie życie. Jest konkurs dla architektów

Wrocław
Fabryka wódek na Przedmieściu
Tomasz Matejuk
2017-05-02 14:46:48
Kwartał pomiędzy ulicą Traugutta, Żabią Ścieżką, nabrzeżami Oławy i ulicą Szybką ma wypięknieć. Pierwszy krok to konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania tego obszaru.

Wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie spółki Wrocławska Rewitalizacja, ogłosił studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta i Szybka na Przedmieściu Oławskim.

– Zadaniem uczestników będzie wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, funkcjonalnych, gospodarczych i społecznych. Pozyskana wiedza będzie mogła zostać wykorzystana do zmian zapisów w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz będzie podstawą do określenia założeń projektowych dla poszczególnych zadań realizacyjnych na tym obszarze – tłumaczą przedstawiciele Wrocławskiej Rewitalizacji.

Jakub Zazula


Uzupełnienie zabudowy i przestrzeń publiczna nad Oławą

Uczestnicy konkursu mają zaproponować spójną kompozycję urbanistyczną dla całego obszaru, a także rozwiązania szczegółowe urbanistyczno-architektoniczne dla terenu, na którym znajduje się dawna fabryka wódek.

Jednym z celów konkursu jest też zaproponowanie możliwych uzupełnień zabudowy mieszkaniowej na całym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem kwartału zabudowy XIX-wiecznej przy ulicy Traugutta, wraz z propozycją rozwiązania miejsc parkingowych dla obecnej oraz zwiększonej liczby mieszkańców. 

– Ważnym celem konkursu jest zaproponowanie rozwiązania przestrzeni publicznej wzdłuż bulwaru rzeki Oława wraz z propozycjami powiązania z terenami sąsiednimi oraz sugestiami wsparcia aktywności bulwaru propozycjami usług wbudowanych lub wolnostojących. Należy uwzględnić w opracowaniu fakt przygotowanej realizacji założenia zielonego zlokalizowanego przy ulicy Żabia Ścieżka, który będzie można przekształcić po roku 2023 – czytamy w wytycznych konkursowych.

Jakub Zazula


Nowe życie fabryki wódek

SARP oczekuje, że uczestnicy konkursu przedstawią rozwiązania dla m.in. problemu zagospodarowania luk w zabudowie, możliwości zabudowy na zapleczu kamienic, ukształtowania pierzei od strony istniejącego ciągu pieszego oraz zagospodarowania dawnej fabryki wódek.

Obiekt ten – wraz o otoczeniem – zakorzeniony jest w świadomości mieszkańców jako istotny element architektoniczny Przedmieścia Oławskiego, świadczący o przemysłowej historii obszaru i posiada potencjał stworzenia tu funkcji centrotwórczej o ponadlokalnym znaczeniu – tłumaczą organizatorzy konkursu.

Jakub Zazula


Prace konkursowe można składać do 23 czerwca 2017 roku. Wyniki poznamy 29 czerwca. Zwycięzcy otrzymają 20 tys. złotych, zdobywcy II miejsca – 12 tys. złotych, a III – 8 tys. złotych. Przewidziano też wyróżnienia w wysokości 5 tys. złotych.