[Białystok] Przebudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego

REKLAMA
inwestorMiasto Białystok
realizacjaII kw. 2011

O inwestycji [Białystok] Przebudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego

koszt (PLN): 22,37 mln
    Inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej i budowie drugiej jezdni Al. 1000-lecia Państwa Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do granicy miasta.   W ramach przebudowy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego powstanie obiekt inżynierski: 1) Wiadukt nad torami PKP relacji Białystok – Kuźnica w Al. 1000-lecia P.P. - obok istniejącego wiaduktu projektuje się nowy wiadukt dla lewej jezdni i kładkę obsługującą ruch pieszy i rowerowy. Układ statyczny wiaduktu stanowi żelbetowa trójprzęsłowa rama.
Napisz komentarz
Jan Augustynowski
koszt (PLN): 22,37 mln
 
 
Inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej i budowie drugiej jezdni Al. 1000-lecia Państwa Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do granicy miasta.
 
W ramach przebudowy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego powstanie obiekt inżynierski:
1) Wiadukt nad torami PKP relacji Białystok – Kuźnica w Al. 1000-lecia P.P. - obok istniejącego wiaduktu projektuje się nowy wiadukt dla lewej jezdni i kładkę obsługującą ruch pieszy i rowerowy. Układ statyczny wiaduktu stanowi żelbetowa trójprzęsłowa rama.
REKLAMA