[Białystok] Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga

REKLAMA
inwestorMiasto Białystok
realizacjaIII kw. 2014
wykonawcaStrabag Sp. z o.o.

O inwestycji [Białystok] Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga

koszt (PLN): 71 mln   W ramach przebudowy ul. Gen. F. Kleeberga powstaną węzły komunikacyjne:
- węzeł ul. Gen. F. Kleeberga z ul. H. Kołłątaja i ul. Przędzalnianą zaprojektowany jako skrzyżowanie dwupoziomowe z estakadą,
- węzeł ul. Gen F. Kleeberga z ul. Narodowych Sił Zbrojnych zaprojektowany jako dwupoziomowy z estakadą 2x2 pasy ruchu (nad projektowaną wyspa centralną) na
kierunku głównym ulicy gen. F. Kleeberga,
- wiadukt nad torami PKP relacji Białystok – Ełk w ul. Gen. F. Kleeberga, gdzie obok istniejącego wiaduktu projektuje się nowy wiadukt dla prawej jezdni wraz z chodnikiem obsługującym ruch pieszy i rowerowy Ponadto zakres inwesytycji obejmuje budowę jezdni po 2 pasy ruchu (2 x7) o dł. 2,0 km, po obu stronach ulicy budowę dróg zbiorczych, budowę ścieżki rowerowej wykonanej z asfaltu na całej długości,chodnika, budowę i przebudowę kanalizacji, sieci wodociągowej i oświetlenia  
Napisz komentarz
elizandra
czesc
Jan Hawełko
dodaj
koszt (PLN): 71 mln
 
 W ramach przebudowy ul. Gen. F. Kleeberga powstaną węzły komunikacyjne:
- węzeł ul. Gen. F. Kleeberga z ul. H. Kołłątaja i ul. Przędzalnianą zaprojektowany jako skrzyżowanie dwupoziomowe z estakadą,
- węzeł ul. Gen F. Kleeberga z ul. Narodowych Sił Zbrojnych zaprojektowany jako dwupoziomowy z estakadą 2x2 pasy ruchu (nad projektowaną wyspa centralną) na
kierunku głównym ulicy gen. F. Kleeberga,
- wiadukt nad torami PKP relacji Białystok – Ełk w ul. Gen. F. Kleeberga, gdzie obok istniejącego wiaduktu projektuje się nowy wiadukt dla prawej jezdni wraz z chodnikiem obsługującym ruch pieszy i rowerowy
Ponadto zakres inwesytycji obejmuje budowę jezdni po 2 pasy ruchu (2 x7) o dł. 2,0 km, po obu stronach ulicy budowę dróg zbiorczych, budowę ścieżki rowerowej wykonanej z asfaltu na całej długości,chodnika, budowę i przebudowę kanalizacji, sieci wodociągowej i oświetlenia
 
REKLAMA