Strabag rozbuduje ulicę gen. Kleeberga

Strabag rozbuduje ulicę gen. Kleeberga

Białystok
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Prawie 107 mln zł będzie kosztowała rozbudowa ulicy gen. Kleeberga w Białymstoku. Ofertę o tej wartości złożył Strabag i miasto uznało ją za najkorzystniejszą. Mimo że oferta przewyższa kosztorys zamawiającego, może on zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Firma Strabag będzie miała na wykonanie zadania 18 miesięcy.

Z postępowania wykluczono Mosty-Łódź, które nie spełniły warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełniły dokumentów. Z kolei konsorcjum Unibepu nie uzupełniło dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. Trzecia odrzucona oferta została złożona przez Mostostal Warszawa, a jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.

 

REKLAMA

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku ulicy gen. Kleeberga od skrzyżowania z ulicą Produkcyjną do granicy Białegostoku. Ulica będzie mieć przekrój dwujezdniowy i zyska nową konstrukcję nawierzchni i podbudowę.

 

Na trasie powstaną dwa ronda, wyspa rozdzielająca oraz pasy włączenia i wyłączenia. Zaplanowano budowę ciągów rowerowych o szerokości 2,5 m oraz chodników o szerokości 1,5 m. powstaną również zatoki autobusowe, drogi serwisowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA