Kolejny etap Trasy Generalskiej rozpoczęty

Kolejny etap Trasy Generalskiej rozpoczęty

Białystok
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
25 kwietnia Białystok podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Gen. Władysława Andersa w Białymstoku”. Projekt będzie współfinansowany z Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Ulica Gen. Andersa stanowi jeden z elementów ciągu komunikacyjnego biegnącego ulicami: Gen. Kleeberga, Gen. Maczka, Gen. Andersa i jej przedłużeniem do ul. Baranowickiej w kierunku przejścia drogowego w Bobrownikach, stanowiącego tzw. Trasę Generalską. Celem powstania trasy ruchu przyspieszonego jest umożliwienie szybszego, bezpieczniejszego i nieuciążliwego dla środowiska oraz mieszkańców miasta ruchu osobowego i tranzytowego w granicach Białegostoku.

Projekt przebudowy ulicy Gen. Andersa dotyczy dostosowania nawierzchni ulicy do parametrów technicznych klasy dróg GP (czyli dróg głównych przyspieszonych). Obejmować będzie gruntowną przebudowę istniejącej dwujezdniowej ulicy i dostosowanie jej do parametrów technicznych i wytycznych.

REKLAMA

 

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 54,7 mln zł. Planowana data zakończenia realizacji projektu to kwiecień 2013 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA