Biblioteka Główna i Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Biblioteka Główna i Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

REKLAMA
inwestorUniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
realizacja inwestycjiIII kw. 2012
wykonawcaSkanska S.A.

O inwestycji Biblioteka Główna i Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Deweloper Skanska wybuduje Centrum Języków Obcych i Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteckim Centrum Danych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje budowę Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowę Centrum Języków Obcych o kubaturze przeszło 23 tys. m sześc oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. Wartość inwestycji to ponad 160 mln zl 44 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Prace potrwają do sierpnia 2012 roku.
Napisz komentarz
Letkowski
49647.big.jpg

49642.big.jpg
Anna Maria
Deweloper Skanska wybuduje dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Centrum Języków Obcych i Bibliotekę Główną wraz z Centrum Danych. Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz poprawa i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego działalności naukowej. Stanie się to przede wszystkim w wyniku scalenia bazy dydaktycznej uczelni i rozmieszczenia obiektów uczelni na zwartym obszarze. Wartość inwestycji to ponad 160 mln zl 44 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Prace potrwają do sierpnia 2012 roku.

11344.fullsize.jpg

W Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej powstanie kompleks uniwersytecki tj. Biblioteka Główna i Uniwersyteckie Centrum Danych oraz Centrum Języków. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego”. Projekt obejmuje rozbudowę obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budowę Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowę Centrum Języków Obcych o kubaturze przeszło 23 tys. m sześc oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych

Obiekt będzie miał 4 kondygnacje, powierzchnię 7380 m kw i kubaturę 36,5 tys. m sześc. Na I i II piętrze znajdzie się: otwarty księgozbiór główny, zamknięty księgozbiór specjalny, czytelnie oraz pomieszczenia administracyjne i pracownie specjalistyczne. Na III piętrze zlokalizowana zostanie biblioteka z ograniczonym dostępem, serwerownią i magazyn. Na czwartej kondygnacji znajdzie się Uniwersyteckie Centrum Danych - teleinformatyczne centrum uczelni z serwerami (ok. 450 m kw.). W części podziemnej umiejscowiony zostanie parking. Korzystanie z księgozbioru bibloteki zostanie skomputeryzowane i ukierunkowane na Bibliotekę Cyfrową, co da możliwości dostępu do zasobów ośrodków podobnej klasy w ramach współpracy międzyregionalnej. Architektura budynku nawiązywać będzie do zdeformowanego kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem.

Budowa Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych liczyć ma trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną - ok. 4 500 m kw powierzchni całkowitej. Budynek zlokalizowany będzie na terenie „B” kampusu w sąsiedztwie Biblioteki. Będzie to obiekt dydaktyczny zawierający sale wykładowe, kilkanaście sal ćwiczeniowych, laboratoria językowe, sale do multimedialnej nauki języków obcych, pokoje kadry dydaktycznej.

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

Inwestycja ta została podzielona na dwa etapy:
- koncepcja, projekt i realizacja infrastruktury teleinformatycznej (m.in. stworzenie serwerowni, sieci szkieletowej, bezprzewodowej i telefonii IP),
- koncepcja, projekt i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi toku studiów oraz wspomagającego zarządzanie uczelnią (rozbudowane zostaną moduły systemu obsługi toku studiów – m.in. rekrutacja, ewidencja, elektroniczna legitymacja studencka oraz moduły obsługi administracji – np. kadry, płace, finanse-księgowość; także elektroniczny obieg dokumentów).
Anna Maria
Deweloper Skanska wybuduje Centrum Języków Obcych i Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteckim Centrum Danych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje budowę Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowę Centrum Języków Obcych o kubaturze przeszło 23 tys. m sześc oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. Wartość inwestycji to ponad 160 mln zl 44 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Prace potrwają do sierpnia 2012 roku.
REKLAMA