Anna Maria
184komentarzy
5zdjęć
103wizualizacji
obserwuj
Anna Maria
Charakterystyczną cechą „Karuzela Park” jest dogodna lokalizacja obiektów - dobry dojazd dla wszystkich klientów, zarówno zamieszkujących okoliczne osiedla, jak i przyjezdnych. Ponadto obiekty handlowe wyróżniać się będą bezpośrednim wejściem do sklepów z dużego parkingu. Rozwiązanie totom zapewn dogodny dostęp do każdego lokalu, a najemcom atrakcyjną ekspozycję witryny.

Karuzela Park w Biskupcu – powierzchnia najmu to około 4000 mkw. Obiekt dysponuje przestrzenią na 13 lokali handlowo-usługowych i 130 miejscami parkingowymi.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Charakterystyczną cechą „Karuzela Park” jest dogodna lokalizacja obiektów - dobry dojazd dla wszystkich klientów, zarówno zamieszkujących okoliczne osiedla, jak i przyjezdnych. Ponadto obiekty handlowe wyróżniać się będą bezpośrednim wejściem do sklepów z dużego parkingu. Rozwiązanie totom zapewn dogodny dostęp do każdego lokalu, a najemcom atrakcyjną ekspozycję witryny.

Ciechanowski Karuzela Park to obiekt o powierzchni najmu 8 000 mkw, który dysponować ma 11 lokalami oraz parkingiem na 280 miejsc postojowych.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Politechnika Białostocka wybuduje Centrum Nowoczesnego Kształcenia. W skład inwestycji wejdzie: biblioteka, nowoczesne laboratoria, studium języków obcych i zdalnego nauczania. Koszt projektu to ponad 65 milionów, z czego 96,46 % dofinansowane jest z funduszy unijnych. Projekt architektoniczny kompleksu przygotowało wrocławskie AA Studio, natomiast głownym wykonawcą jest konsorcjum Budimex SA-Ferrovial Agroman S.A.

Głównym celem projektu pt. „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” realizowanego przez Politechnikę Białostocką jest podniesienie jakości infrastruktury Uczelni oraz jakości kształcenia wykorzystując nowoczesne sposoby nauczania. Inwestycja zlokalizowana będzie przy skrzyżowaniu ul. Świerkowej i Zwierzynieckiej. Powierzchnia kompleksu to w sumie 9990 metrów kwadratowych.

W ramach projektu powstanie nowoczesny budynek, w którego skład wejdą: Centrum Kształcenia Zdalnego, Naukowe Centrum Badawczo - Rozwojowe to pięć nowoczesnych laboratoriów, które umożliwią realizację zajęć dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne formy przekazu m.in. poprzez teletransmisję procesu nowoczesnych badań, Biblioteka Główna PB wraz z zespołem sal multimedialnych, Studium Języków Obcych PB. Biblioteka stanowić ma podlaski ośrodek naukowo-techniczny. Integralną częścią wyposażenia CKZ będą satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na wszystkich wydziałach PB. Wyposażenie każdego z ośrodków wydziałowych będzie zawierało pełne zestawy do prowadzenia wideokonferencji zainstalowane w wybranej sali wykładowej, szybkie łącze intemetowe i bezpośrednie połączenie z serwerami w Centrum Kształcenia Zdalnego. Wydziałowe centra wideokonferencyjne będą uzupełniały ofertę edukacyjną dotyczącą kształcenia na odległość realizowaną przez Centrum Kształcenia Zdalnego.

Budowa kompleksu zakończyć się ma w IV kwartale 2012 r.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Politechnika Białostocka wybuduje Centrum Nowoczesnego Kształcenia. W skład inwestycji wejdzie: biblioteka, nowoczesne laboratoria, studium języków obcych i zdalnego nauczania. Koszt projektu to ponad 65 milionów, z czego 96,46 % dofinansowane jest z funduszy unijnych. Projekt architektoniczny kompleksu przygotowało wrocławskie AA Studio, natomiast głownym wykonawcą jest konsorcjum Budimex SA-Ferrovial Agroman S.A.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Możliwe, że już w 2011 r. powstanie Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków, tuż przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ma być to centrum badawcze o znaczeniu ogólnopolskim. Nowy gmach skupiać ma w jednym miejscu konserwatorów, fizyków i chemików z uczelni, którzy podejmować mają najbardziej śmiałe zadania badawcze, analizy, projekty. Koszt inwestycji opiewa na 58 mln zł. UMK ma już projekt budowlany, wykonawczy i wszystkie pozwolenia.

11683.fullsize.jpg

Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków to ostatni z dużych projektów inwestycyjnych UMK. Obecnie uczelnia szuka pieniędzy na budowę obiektu - zamierza pozyskać środki finansowe z unijnych funduszy i z resortu kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Głównym celem przedsięwzięcia to umożliwienie uczonym badanie zabytkowych obiektów przy użyciu nowych technologii. W nowym gmachu znajdą się klimatyzowane sale, wyciągi przeciwpyłowe, antydrganiowe podłogi, magazyny, urządzenia rezonansowe i sprzęt rentgenowski.

Inwestycja zlokalizowana będzie na zapleczu Wydziału Sztuk Pięknych UMK, na działce pomiędzy ulicami Broniewskiego, Sienkiewicza i Fałata, w miejscu starego boiska sportowego. Projekt obiektu przygotował zespół z Tebodin SAP-Projekt z Warszawy. Architektura nowoczesnego ośrodka kształtem przypominać będzie literę „U”. Fasada budowli wykonana ma być z czerwonych elementów, które nawiązywać będą do gotyckiej cegły. Projekt jednych zachwyca, a inni go krytykują, np. konserwatorzy zabytków - ich zdaniem proponowana forma architektury nie wkomponowuje się w charakter uczelni oraz przedmieścia, Centrum powinno mieć prostą i surową formę.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Możliwe, że już w 2011 r., powstanie Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków, tuż przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ma być to centrum badawcze o znaczeniu ogólnopolskim. Nowy gmach skupiać ma w jednym miejscu konserwatorów, fizyków i chemików z uczelni, którzy podejmować mają najbardziej śmiałe zadania badawcze, analizy, projekty. Koszt inwestycji to ok. 58 mln zł. UMK ma już projekt budowlany, wykonawczy i wszystkie pozwolenia.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd Miasta Szczecina podpisały umowę w sprawie wspólnego sfinansowania studium wykonalności budowy nowoczesnego "Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Szczecinie". Koncepcja zakłada przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym. Inwestycja realizowana ma być etapami w latach 2011 - 2014. Pierwsi goście będą mogli skorzystać ze zmodernizowanego obiektu już w 2013 r. na finał regat "The Tall Ships Races". Szacunkowy koszt to ponad 120 mln zł brutto. Projekt został zgłoszony do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od lat szczeciński Dworzec Główny oczekuje na generalny remont, gdyż odstaje on bardzo od nowoczesnych standardów obsługi podróżnych. Według wstępnych założeń przebudowane będą: istniejący tunel peronowy, perony i kładka dla pieszych. Ponadto część powierzchni obiektu zostanie przeznaczona do zagospodarowania komercyjnego. Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się.

11678.fullsize.jpg

Plan modernizacji szczecńskiego dworca

Rozbudowa budynku szczecińskiego dworca polegać ma na wyburzeniu południowej, niskiej części budynku (dawna bagażownia) i budowie w tym miejscu nowej części budynku, pełniącej funkcję jednoprzestrzennej hali (rozbudowa istniejącej hali kasowej) z wejściem na kładkę z poziomu parteru i towarzyszącymi funkcjami komercyjnymi. Wyremontowany dworzec i przyległa infrastruktura kolejowa będą elementami nowoczesnego centrum, łączącego kolej z innymi gałęziami transportu. Powstanie tam multimodalny węzeł przesiadkowy oraz podziemny parking na około 150 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w systemie Park&Ride. Wjazd i wyjazd z parkingu będzie bezpośrednio powiązany z nową ul. Kolumba. Ponadto na placu dworcowym zostaną usytuowane przystanki komunikacji miejskiej (autobusowe i tramwajowe), podjazd dla taksówek i miejsca postojowe typu Kiss&Ride. Plac uzyska bezpośrednie, reprezentacyjne zejście do brzegu Odry. W tym miejscu nastąpi integracja transportu kolejowego, samochodowego, autobusowego i tramwajowego.

Warto podkreślić, iż budowa szczecińskiego centrum komunikacyjnego to nie pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe. Głównym założeniem inwestycji jest przeprowadzenie pilotażowego programu (po Wrocławiu Gł., Krakowie Gł., Gdyni Gł., Warszawie Wsch. i Katowicach Gł.), w którym zostanie wypracowana procedura rozbudowy dużego dworca kolejowego na zintegrowany węzeł przesiadkowy o znaczeniu krajowym. W tym celu zostaną nadbudowane struktury nad istniejącymi terenami kolejowymi i drogowymi. Zostanie podniesiona jakość i efektywność wykorzystania istniejących obiektów w celu dalszego ich funkcjonowania jako obiektów kolejowych, przeznaczonych dla obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego.

Przedsięwzięcie przyniesie wiele korzyści Szczecinowi tj. usprawni międzynarodowy, krajowy i metropolitalny ruch kolejowy, poprawi jakość i sprawność obsługi pasażerskiej, da lepsze połączenie komunikacji kolejowej z komunikacją miejską.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd Miasta Szczecina podpisały umowę w sprawie wspólnego sfinansowania studium wykonalności budowy nowoczesnego, zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Szczecinie. Koncepcja zakłada przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym. Inwestycja realizowana ma być etapami w latach 2011 - 2014. Pierwsi goście będą mogli sorzystać ze zmodernizowanego obiektu już w 2013 - finał regat The Tall Ships Races. Szacunkowy koszt to ponad 120 mln zł brutto. Projekt został zgłoszony do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
W Barlinku na osiedlu "Górny Taras" niebawem powstanie kolejny kompleks mieszkalny. Inwestycja składać się ma z 4 typów budynków powiązanych ze sobą i tworzących zwosartą formę architektoniczną. Budynki charakteryzować się będą nieregularnym kształtem i wykuszami, oranżeriami i trejażami. Spółka GTB rozpoczęła już prace budowlane.

11640.fullsize.jpg

Inwestycja miejscowiona jest w Barlinku na osiedlu "Górny Taras". Obiekty zaprojektowano jako dwukondygnacyjne (w tym poddasze użytkowe), niepodpiwniczone, z dachami wielospadowymi krytymi dachówką. Garaże stanowią integralną część budynków. Dojazdy oraz główne wejścia do budynków znajdą się od strony północno - wschodniej. Część południowo - zachodnia poszczególnych posesji stanowić ma obszar rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców.

Wykorzystana została nowoczesna technologia firmy ISOMAX. Ekologiczne i ekonomiczne budynki o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, klimatyzacji i podgrzewania wody wykorzystują energię słoneczną i termikę buforową ziemi.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy osiedla domków w zabudowie szeregowej w Barlinku zostało zlecone Autorskiej Pracowni Projektowej FORMAT mgr Inż. arch. Waldemar Kłosowski.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
W Barlinku na osiedlu Górny Taras niebawem powstanie kolejny kompleks mieszkalny. Inwestycja składać się ma z 4 typów budynków powiązanych ze jsobą i tworzących zwosartą formę architektoniczną. Budynki charakteryzować się będą nieregularnym kształtem i wykuszami, oranżeriami i trejażami. Spółka „GTB” rozpoczeła prace budowlane.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Warszawa] Hotel "Renaissance" (5*)
Anna Maria
Wedle planu już w 2013 roku w Warszawie na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, otwarty zostanie pięciogwiazdkowy hotel Renaissance. Licencję na prowadzenie hotelu pod tą marką udzieliła firma Global Hospitality Licensing - spółka córka Marriott International. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 120 mln zł.

11634.fullsize.jpg

Pięciogwiazdkowy hotel Renaissance zaprojektował zespół z firmy JEMS Architekci. Budynek umiejscowiony będzie naprzeciwko budynku nowej części Terminala A (dawniej terminal 2), z wykorzystaniem konstrukcji istniejącego już parkingu wielopoziomowego. Powierzchnia obiektu wyniesie 16,5 tys. mkw. Hotel będzie miał osiem kondygnacji nadziemnych i trzy kondygnacje parkingowe. W budynku będzie mogło gościć ponad 400 osób - 225 pokoi z inteligentnym sterowaniem wentylacją, ogrzewaniem i oświetleniem. Ponadto wewnątrz hotelu zaprojektowano także centrum konferencyjne, punkty gastronomiczne oraz basen. Hotel Renaissance będzie to drugi, obok Courtyard by Marriott, hotel na warszawskim lotnisku.

Spółka Port-Hotel podpisała z Global Hospitality Licensing międzynarodową umowę franszyzy Renaissance Hotel oraz umowę licencyjną na systemy elektroniczne.

Budowa hotelu ruszyć ma wiosną 2011 r.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Warszawa] Hotel "Renaissance" (5*)
Anna Maria
Wedle planu już w 2013 roku na terenie Lotniska Chopina w Warszawie otwarty zostanie pięciogwiazdkowy hotel Renaissance. Licencję na prowadzenie hotelu pod tą marką udzieliła firma Global Hospitality Licensing - spółka córka Marriott International. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 120 mln zł.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Wedle planu już wiosną 2012 r. na poznańskiej Śródce, na brzegu Cybiny pojawi się jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Projekt obiektu zaprojektował zespół architektów z biura Ad Artis Emerla, Jagiełłowicz, Wojda. Budowla charakteryzować się ma prostą bryłą na planie kwadratu efektownie przecięta na pół, osadzona nieopodal zabytkowej katedry. W Centrum zastosowane będą innowacyjne multimedialne techniki audiowizualne, przez co w łatwy i dostępny sposób zwiedzający poznają ponad tysiącletnią historię Poznania i Polski. Głównym celem utworzenia Interaktywnego Centrum Historii jest aktywizacja turystyczna Ostrowa Tumskiego oraz Śródki jako najstarszej części Poznania, ściśle związanych nie tylko z historią miasta, ale także całego kraju.

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego z całą pewnością pozwoli poznać odwiedzającym realia epoki Mieszka I i Bolesława Chrobrego, jak również innych mieszkańców Ostrowa, którzy przez ponad tysiąc lat kształtowali to miejsce. Całość inwestycji bazować ma na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych: projekcjach holograficznych i filmowych, wykorzystaniu makiet, plansz i wizualizacji oraz aranżacji przestrzennych. Warto dodać też, iż dla obcokrajowców przygotowany zostanie odrębny scenariusz, który szerzej prezentować będzie tło i kontekst wydarzeń, aby tematyka zrozumiała była także dla osób nie znających historii Polski. Zwiedzanie Centrum będzie fascynującym doświadczeniem, w którym każdy odwiedzjący będzie aktywnie uczestniczył.

11629.fullsize.jpg

Inwestycja umiejscowiona zostanie nad brzegami rzeki Cybiny, rozgraniczającej najstarsze części Poznania: Ostrów Tumski i Śródkę, w miejscu gdzie w XIX w. stał Jaz Katedralny - jeden z elementów fortyfikacji Twierdzy Poznań. Umieszczenie Centrum w tej okolicy nada inwestycji wyjątkowej wymowy i podkreśli złożoną historię tego miejsca, doskonale odzwierciedli historię naszego kraju.

Budynek Centrum będzie połączony ze zlokalizowanym na przeciwległym brzegu rzeki przyczółkiem Śluzy Tumskiej – jedynym zachowanym elementem fortyfikacji Ostrowa Tumskiego. Obiekt ten zostanie odrestaurowany i dostosowany do potrzeb turystów. Poprzez most śluzy turyści będą mogli bezpośrednio przejść z Centrum w kierunku Katedry i innych zabytków Ostrowa Tumskiego. Budynek główny Centrum składał się będzie z czterech kondygnacji nadziemnych i dwóch podziemnych.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 100 mln zł. Możliwe, iż miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Wedle planu już wiosną 2012 r. na poznańskiej Śródce, na brzegu Cybiny pojawi się jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Projekt obiektu zaprojektował zespół architektów z biura Ad Artis Emerla, Jagiełłowicz, Wojda. Budowla charakteryzować się ma prostą bryłą na planie kwadratu efektownie przecięta na pół, osadzona nieopodal zabytkowej katedry. W budowli zastosowane będą innowacyjne multimedialne techniki audiowizualne, przez co w łatwy i dostępny sposób zwiedzający poznają ponad tysiącletnią historię Poznania i Polski. Głównym celem utworzenia Interaktywnego Centrum Historii jest aktywizacja turystyczna Ostrowa Tumskiego oraz Śródki jako najstarszej części Poznania, ściśle związanych nie tylko z historią miasta ale także całego kraju. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 100 mln zł. Możliwe, iż miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Już w 2011 roku w Zielonej Górze powstanie nowoczesny sześciopiętrowy budynek mieszkalno - usługowy "Apartamenty Park". Cena brutto mieszkań kształtować się będzie 3.650 zł m kw, a garaży 26.000 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2011 r.

11623.fullsize.jpg

Inwestycja położona będzie w zachodniej części miasta na północnych stokach Wzgórz Piastowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego Parku Piastowskiego. Położenie przy głównych ciągach komunikacyjnych, z łatwym dostępem do obiektów handlowych, usługowych, szkół i przedszkoli to dodatkowe atuty położenia inwestycji.

Apartamenty Park to 66 apartamentów na 6 kondygnacjach, 12 lokali handlowo-usługowych w części parterowej. Ponadto w części podziemnej powstanie 48 miejsc parkingowych. Budynek zaprojektowano ze szczególną starannością w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania architektoniczne i technologiczne: klimatyzacja w każdym mieszkaniu, instalacje internetowe, kompletne wykończenie balkonów z ceramicznymi posadzkami, drewniane okna, estetycznie zaaranżowane ciągi komunikacyjne oraz dwie windy. Mieszkania liczyć będą od 33 do 99 mkw powierzchni.

Inwestorem budowli jest deweloper, firma Franco.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Już w 2011 roku w Zielonej Górze powstanie nowoczesny sześciopiętrowy budynek mieszkalno - usługowy tj. "Apartamenty Park". Cena brutto mieszkań kształtować się będzie 3.650 zł m kw, a garaży 26.000 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2011 r.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
W Słupsku, przy ul. Kopernika, w centrum miasta wybudowany zostanie nowoczesny budynek "Copernicus Park". W pięciopiętrowej zabudowie powstanie łącznie 180 mieszkań o powierzchni od 39 do 98 mkw, a także miejsca parkingowe. Projekt architektoniczny obiektu wykonał inż. arch. Andrzej Poźniak. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, zakończenie pierwszego etapu budowy przewidziane jest na III kwartał 2012 roku. Szacunkowy koszt kompleksu to około 40 mln zł.

11605.fullsize.jpg

Inwestorem kompleksu mieszkaniowego jest firma SGI Baltis. Copernicus Park to budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 17 723 mkw, w którym znajdzie się łącznie 180 mieszkań. Inwestycję wyróżniać będzie bardzo dobra lokalizacja, wysoka jakość użytych materiałów i standard wykończenia oraz cena dostosowana do aktualnych warunków rynkowych. Teren osiedla będzie zamknięty i monitorowany. Wewnątrz zaplanowano tereny zielone oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia rekreacyjne. Dziedziniec będzie osłonięty budynkami, co nada mu bardziej kameralny charakter. Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną także liczne ławki oraz przestronne chodniki.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
W Słupsku, przy ul. Kopernika, w centrum miasta wybudowany zostanie nowoczesny budynek "Copernicus Park". W pięciopiętrowej zabudowie powstanie łącznie 180 mieszkań o powierzchni od 39 do 98 mkw, a także miejsca parkingowe. Projektant architektoniczny obiektu wykonał inż. arch. Andrzej Poźniak. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, zakończenie pierwszego etapu budowy przewidziane jest na III kwartał 2012 roku. Szacunkowy koszt projektu to około 40 mln zł.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Żyrardów] Galeria "Blue Center"
Anna Maria
W Żyrardowie powstanie nowoczesne śródmiejskie centrum handlowo-usługowe "Blue Center". Galeria doskonale wpisywać się będzie w postindustrialny charakter miasta. Przedsięwzięcie poprowadzi The Blue Ocean Investment Group. Otwarcie Blue Center planuje się na drugą połowę 2011 roku.

11513.fullsize.jpg

Atutem budowli jest doskonała lokalizacja - w centrum Żyrardowa niedaleko od dwóch charakterystycznych punktów miasta: Loftów de Girarda oraz Rynku. Inwestycja umiejscowiona będzie przy ul. 1 Maja, w miejscu, gdzie kiedyś mieściło się Kino „Słońce”. Blue Center będzie nowoczesnym obiektem o całkowitej około 5500 mkw., w tym powierzchnia najmu GLA to 3800 mkw. Znajdzie się na niej około 25 sklepów, lokali gastronomicznych i punktów usługowych. Najemcy obiektu to m.in. supermarket POLOmarket, CCC, Tabak oraz Apteka pod Różą. Za wynajem powierzchni handlowej Blue Center odpowiada BOIG Property Consulting, spółka wchodząca do grupy The Blue Ocean Investment Group.

Blue Center został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną WBWK Architekci. Architektura Blue Center nawiązuje do modernizmu, a nowoczesne materiały wykończeniowe i ciepła kolorystyka sprawia, że obiekt będzie miał swój niepowtarzalny charakter.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Żyrardów] Galeria "Blue Center"
Anna Maria
W Żyrardowie powstanie nowoczesne śródmiejskie centrum handlowo-usługowe "Blue Center". Galeria doskonale wpisywać się będzie w postindustrialny charakter miasta. Przedsięwzięcie poprowadzi The Blue Ocean Investment Group. Otwarcie Blue Center planuje się na drugą połowę 2011 roku.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Ostróda] Amfiteatr
Anna Maria
Wedle planów już w maju 2012 r. w Ostródzie, na nadbrzeżu jeziora Drwęckiego powstanie ostródzki amfiteatr. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Całkowity koszt inwestycji, to ponad 26 mln złotych, w tym 85 procent tej kwoty pozyskane zostało z funduszy unijnych. Amfiteatr niewątpliwie przyczyni się do rozwoju turystyki w mieście.

Amfiteatr zlokalizowany zostanie w centralnej strefie miasta, w pobliżu wylotu rzeki Drwęcy. Obiekt będzie w całości zadaszony, co umożliwi wydłużenie sezonu występów przynajmniej od maja do jesieni. Scena ma być przystosowana do organizacji koncertów muzycznych, występów estradowych, tanecznych i teatralnych. Zadaszona widownia amfiteatru liczyć będzie około 2500 miejsc. Warto podkreślić, iż budowa amfiteatru to jeden z elementów rewitalizacji nadbrzeża Jeziora Drwęckiego - powstanie tam też: promenada, ścieżki rowerowe i parking. Umocniona zostanie także linia brzegowa jeziora.

Wykonawcą obiektu będzie lokalna firma OPB Holding.

11448.fullsize.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Ostróda] Amfiteatr
Anna Maria
Wedle planów już w maju 2012 r. w Ostródzie, na nadbrzeżu jeziora Drwęckiego powstanie ostródzki amfiteatr. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Całkowity koszt inwestycji to ponad 26 mln złotych, 85 procent tej kwoty pozyskane zostało z funduszy unijnych. Amfiteatr niewątpliwie przyczyni się do rozwoju turystyki w mieście.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Szczecin] Osiedle Pod Żaglami
Anna Maria
W lewobrzeżnej części Szczecina w rejonie ulic Królewicza Kazimierza i Cyryli i Metodego powstało niedawno "Osiedle Pod Żaglami". Jest to zespół czterech pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych - charakteryzujących się nowoczesną architekturą połączoną eleganckim szykiem. W budynku zaprojektowano lokale użytkowe, mieszkania od 36 m2 do 91 m2 oraz apartamenty dwupoziomowe o powierzchni 65 m2 do 121 m2.

11436.fullsize.jpg

„Osiedle Pod Żaglami” to najnowsza inwestycja zrealizowana wspólnie przez firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „Tembud-bis” Szut Sp. J. i Przedsiebiorstwo Budowlano-Usługowe „Lechbud” Sp. z o.o. Jest to budynek wielorodzinny, składający się z pięciu kondygnacji nadziemnych. W celu zapewnienia mieszkańcom najwyższego komfortu kompleks mieszkalny został zaprojektowany z myślą o codziennej wygodzie domowników, ceniących sobie komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Wszystkie lokale wykańczono pod tzw. "klucz".

Do budowy obiektu wykorzystano materiały spełniające najwyższe kryteria wymagane polskimi i europejskimi normami. Warto dodać, iż chcąc ułatwić przemieszczanie się osób starszych i niepełnosprawnych stworzono „budynek bez barier”, w którym zastosowano windy odsługujące wszystkie kondygnacje. Zarówno klatki schodowe jak i parapety wewnętrzne wyłożone zostały kamieniem naturalnym. Do dyspozycji mieszkańców w podziemiu/przyziemiu budynku znajdują się miejsca postojowe.

Budynek idealnie wkomponowano w istniejącą - nowoczesną formę zabudowy miejskiej. Z jednej strony położony w spokojnej, zielonej części miasta z dala od miejskiego hałaśliwego, zatłoczonego otoczenia, z drugiej strony bliskość centrum zapewnia mieszkańcom dostęp do obiektów handlowo-usługowych, ośrodków kulturalnych i rozrywkowych. Osiedle posiada dogodne połączenia komunikacyjne z centrum miasta, do którego można dojechać w kilka minut samochodem lub autobusami.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Szczecin] Osiedle Pod Żaglami
Anna Maria
"Osiedle pod żaglami" jest to zespół czterech pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Inwestycję charakteryzuje nowoczesna architektura połączona z elegancją. Kompleks mieszkalny zlokalizowany jest w lewobrzeżnej części Szczecina pomiędzy ulicami Królewicza Kazimierza, Cyryla i Metodego oraz 1 Maja. W budynku zaprojektowano lokale użytkowe, mieszkania od 36 m2 do 91 m2 oraz apartamenty dwupoziomowe o powierzchni 65 m2 do 121 m2.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Wedle planu już za 12 miesięcy w Wysogotowie k/Poznania powstanie zakład produkcyjny - Fabryka Farmaceutyczna "Curtis". Głownym wykonawcą inwestycji jest firma Eiffage Budownictwo Mitex. Wartość umowy wynosi prawie 56 mln złotych netto.

11435.fullsize.jpg

Powierzchnia zabudowy realizowanego obiektu to 9.800 mkw, a kubatura 100.844 m3. Projekt fabryki wykonała pracownia CDF Architekci. Inwestorem jest Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo CURTIS Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Wedle planu już za 12 miesięcy w Wysogotowie k/Poznania powstanie Zakład Produkcyjnego - Fabryki Farmaceutycznej Curtis. Głownym wykonawcą inwestycji jest firma Eiffage Budownictwo Mitex. Wartość umowy wynosi prawie 56 mln złotych netto.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Łódź] Osiedle "Józefów"
Anna Maria
Firma MG Developments oferuje kolejne nowoczesne mieszkania w Łodzi, spośród których warto wymienić "Osiedle Józefów".

Osiedle 18 domów jednorodzinnych o pow. 150-260 mkw. położone w malowniczej okolicy Wzniesień Łódzkich. Lokalizacja gwarantuje szybki dojazd do centrum Łodzi i doskonałe połączenie z autostradą. Nowoczesna architektura, użycie materiałów wysokiej jakości i drewniane elementy elewacji sprawią, że będzie to wyjątkowe miejsce do zamieszkania i wypoczynku. Są to mieszkania tzw. "pod klucz". Warto wspomnieć, iż na posesji znajduje się basen.

11429.fullsize.jpg

Niepowtarzalny klimat osiedla kreują brukowe uliczki, stylizowane oświetlenie i tereny zielone, a także plac zabaw i tereny rekreacyjne oraz miejsca parkingowe dla gości.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Łódź] Osiedle "Józefów"
Anna Maria
Firma MG Developments oferuje nowoczesne mieszkania w Łodzi, spośród których warto wymienić "Osiedle Józefów". Osiedle 18 domów jednorodzinnych o pow. 150-260 mkw. położone w malowniczej okolicy Wzniesień Łódzkich przy Al. Piłsudskiego 49. Są to mieszkania tzw. "pod klucz".
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Placówka Uniwersytetu Śląskiego zamierza zintegrować śląskie środowisko naukowe - dzięki koncentracji infrastruktury i materiałów dydaktycznych. W Chorzowie na terenie jednostki wojskowej przy ul. 75 Pułku Piechoty powstaje projekt pt. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”. Ze względu na zastosowanie w obiekcie nowatorskich rozwiązań solarianych bedzie to pierwsza tego typu instalacja w Europie oraz jeden z najnowocześniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Koszt budowy kompleksu to 104 mln zł.

11413.fullsize.jpg

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI) zajmnie działkę o łącznej powierzchni 167 626 mkw. Głównym celem utworzenia „Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” jest integracja możliwości dydaktycznych śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej oraz podmiotów partnerskich – instytutów naukowych. W „Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” znajdą się nowoczesne certyfikowane laboratoria sale ćwiczeniowe i audytoryjne, zapewniające prowadzenie kształcenia I, II i III stopnia, przy równoczesnym zabezpieczeniu kształcenia w dwóch językach. Ponadto dzięki obiektowi uruchomione zostaną także nowe makrokierunki (tj. nauki o środowisku, inżynieria biomedyczna) i kierunki (biofizyka inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna) wraz ze specjalnościami odpowiadającymi zapotrzebowaniom na rynku pracy.

Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych podzielone zostało na dwa bloki funkcjonalne. Blok południowy o funkcji otwartej, reprezentacyjnej, w której zlokalizowano przestrzenie integracyjne takie jak: hol wejściowy z szatnią, pracownię nauki na odległość, centrum dydaktyczne z trzema salami wykładowymi, bibliotekę multimedialną oraz pomieszczenia administracji kampusu. A także blok północny - ukształtowany w formie podkowy, zawierać ma pokoje pracowników naukowych, laboratoria oraz pomieszczenia pomocnicze spięte układem komunikacyjnym.

Orginalna architektura i nowoczesne rozwiązania technologiczne

Architektura obiektu posiadać będzie indywidualny wyraz, a jednocześnie doskonale wpisywać się w otoczenie. Obiekt charakteryzować się ma dużą subtelnością, klarownym układem funkcji i oferować ma użytkownikom nie tylko przestrzenie do pracy, ale również przeżycia estetyczne.

Projekt zakłada użycie współczesnych materiałów wykończeniowych oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Warto też podkreślić, iż zastosowany w obiekcie system solarny pozwali uzyskać nie tylko ciepłą wodę i ogrzać pomieszczenia, ale także, co jest nowatorskim rozwiązaniem na skalę Europy, bezpośrednio zamienić uzyskane z solarów ciepło na chłód do klimatyzacji.

Kompleks naukowy ma zostać oddamy do użytku w 2012 r.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Pod koniec 2012 roku w Białymstoku powstanie jedna z największych inwestycji tj. "Białostocki Park Naukowo-Technologiczny". Całe przedsięwzięcie koszować ma 140 mln zł, w tym około 88 proc. wartości projektu (ok. 127 mln zł) będzie pochodzić z unijnego programu "Rozwój Polski Wschodniej". Głównym celem powstania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wsparcie lokalnego potencjału naukowego i biznesowego oraz wykorzystanie w produkcji zaawansowanych technologii. Ponadto przedsięwzięcie ma wspierać rozwój gospodarczy miasta i regionu - Podlasia.

11409.fullsize.jpg

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zlokalizowany będzie w południowej części miasta, w pobliżu osiedla „Dojlidy” w rejonie ulic Borsuczej, Żurawiej i Myśliwskiej w Białymstoku - w sąsiedztwie istniejącej podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja ma powstać na obszarze 26 hektarów. Projekt zakłada budowę (na trzech hektarach) dwóch budynków o łącznej powierzchni 13 tys. metrów kwadratowych. Będą to: Centrum Technologiczne z halą produkcyjną oraz Inkubator Przedsiębiorczości i Administracji.

Budynek Inkubatora Technologicznego i Administracji pełnić ma funkcje logistyczne związane z administrowaniem i rozwojem BPNT oraz wspieraniem powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie im urządzonej powierzchni biurowo-usługowej na preferencyjnych warunkach. Obiekt liczyć będzie powierzchnię ponad 7,2 tys. metrów kwadratowych i składać się ma z dwóch części, m.in. stalowej hali z powierzchniami biurowymi, pomieszczeniami laboratoryjnymi oraz serwerownią komputerową.

Inkubator Technologiczny to 5,7 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Budynek Centrum Technologicznego będzie służył realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez rezydentów Parku działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie wysokich technologii oraz realizacją zadań wynikających z uczestnictwa rezydentów Parku w programach badawczo-naukowych. W części technologiczno-usługowej Centrum będzie znajdować się hala technologiczna, pomieszczenia laboratoryjne oraz powierzchnia typu „open space” przeznaczona na pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
0
Zaloguj aby dodać komentarz