[Szczecin] Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

[Szczecin] Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Szczecin] Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

O inwestycji [Szczecin] Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd Miasta Szczecina podpisały umowę w sprawie wspólnego sfinansowania studium wykonalności budowy nowoczesnego, zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Szczecinie. Koncepcja zakłada przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym. Inwestycja realizowana ma być etapami w latach 2011 - 2014. Pierwsi goście będą mogli skorzystać ze zmodernizowanego obiektu już w 2013 r. - w czasie finału regat "The Tall Ships Races". Szacunkowy koszt to ponad 120 mln zł brutto. Projekt został zgłoszony do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Napisz komentarz
Anna Maria
Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd Miasta Szczecina podpisały umowę w sprawie wspólnego sfinansowania studium wykonalności budowy nowoczesnego "Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Szczecinie". Koncepcja zakłada przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym. Inwestycja realizowana ma być etapami w latach 2011 - 2014. Pierwsi goście będą mogli skorzystać ze zmodernizowanego obiektu już w 2013 r. na finał regat "The Tall Ships Races". Szacunkowy koszt to ponad 120 mln zł brutto. Projekt został zgłoszony do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od lat szczeciński Dworzec Główny oczekuje na generalny remont, gdyż odstaje on bardzo od nowoczesnych standardów obsługi podróżnych. Według wstępnych założeń przebudowane będą: istniejący tunel peronowy, perony i kładka dla pieszych. Ponadto część powierzchni obiektu zostanie przeznaczona do zagospodarowania komercyjnego. Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się.

11678.fullsize.jpg

Plan modernizacji szczecńskiego dworca

Rozbudowa budynku szczecińskiego dworca polegać ma na wyburzeniu południowej, niskiej części budynku (dawna bagażownia) i budowie w tym miejscu nowej części budynku, pełniącej funkcję jednoprzestrzennej hali (rozbudowa istniejącej hali kasowej) z wejściem na kładkę z poziomu parteru i towarzyszącymi funkcjami komercyjnymi. Wyremontowany dworzec i przyległa infrastruktura kolejowa będą elementami nowoczesnego centrum, łączącego kolej z innymi gałęziami transportu. Powstanie tam multimodalny węzeł przesiadkowy oraz podziemny parking na około 150 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w systemie Park&Ride. Wjazd i wyjazd z parkingu będzie bezpośrednio powiązany z nową ul. Kolumba. Ponadto na placu dworcowym zostaną usytuowane przystanki komunikacji miejskiej (autobusowe i tramwajowe), podjazd dla taksówek i miejsca postojowe typu Kiss&Ride. Plac uzyska bezpośrednie, reprezentacyjne zejście do brzegu Odry. W tym miejscu nastąpi integracja transportu kolejowego, samochodowego, autobusowego i tramwajowego.

Warto podkreślić, iż budowa szczecińskiego centrum komunikacyjnego to nie pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe. Głównym założeniem inwestycji jest przeprowadzenie pilotażowego programu (po Wrocławiu Gł., Krakowie Gł., Gdyni Gł., Warszawie Wsch. i Katowicach Gł.), w którym zostanie wypracowana procedura rozbudowy dużego dworca kolejowego na zintegrowany węzeł przesiadkowy o znaczeniu krajowym. W tym celu zostaną nadbudowane struktury nad istniejącymi terenami kolejowymi i drogowymi. Zostanie podniesiona jakość i efektywność wykorzystania istniejących obiektów w celu dalszego ich funkcjonowania jako obiektów kolejowych, przeznaczonych dla obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego.

Przedsięwzięcie przyniesie wiele korzyści Szczecinowi tj. usprawni międzynarodowy, krajowy i metropolitalny ruch kolejowy, poprawi jakość i sprawność obsługi pasażerskiej, da lepsze połączenie komunikacji kolejowej z komunikacją miejską.
Anna Maria
Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd Miasta Szczecina podpisały umowę w sprawie wspólnego sfinansowania studium wykonalności budowy nowoczesnego, zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Szczecinie. Koncepcja zakłada przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym. Inwestycja realizowana ma być etapami w latach 2011 - 2014. Pierwsi goście będą mogli sorzystać ze zmodernizowanego obiektu już w 2013 - finał regat The Tall Ships Races. Szacunkowy koszt to ponad 120 mln zł brutto. Projekt został zgłoszony do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
REKLAMA