[Chorzów] Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

[Chorzów] Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Oświata/Chorzów/Chorzów II
REKLAMA

O inwestycji [Chorzów] Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Opinie o [Chorzów] Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Napisz komentarz
MatKoz
35870_1000x.jpg

35871_1000x.jpg

35872_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anna Maria
Placówka Uniwersytetu Śląskiego zamierza zintegrować śląskie środowisko naukowe - dzięki koncentracji infrastruktury i materiałów dydaktycznych. W Chorzowie na terenie jednostki wojskowej przy ul. 75 Pułku Piechoty powstaje projekt pt. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”. Ze względu na zastosowanie w obiekcie nowatorskich rozwiązań solarianych bedzie to pierwsza tego typu instalacja w Europie oraz jeden z najnowocześniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Koszt budowy kompleksu to 104 mln zł.

11413.fullsize.jpg

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI) zajmnie działkę o łącznej powierzchni 167 626 mkw. Głównym celem utworzenia „Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” jest integracja możliwości dydaktycznych śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej oraz podmiotów partnerskich – instytutów naukowych. W „Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” znajdą się nowoczesne certyfikowane laboratoria sale ćwiczeniowe i audytoryjne, zapewniające prowadzenie kształcenia I, II i III stopnia, przy równoczesnym zabezpieczeniu kształcenia w dwóch językach. Ponadto dzięki obiektowi uruchomione zostaną także nowe makrokierunki (tj. nauki o środowisku, inżynieria biomedyczna) i kierunki (biofizyka inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna) wraz ze specjalnościami odpowiadającymi zapotrzebowaniom na rynku pracy.

Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych podzielone zostało na dwa bloki funkcjonalne. Blok południowy o funkcji otwartej, reprezentacyjnej, w której zlokalizowano przestrzenie integracyjne takie jak: hol wejściowy z szatnią, pracownię nauki na odległość, centrum dydaktyczne z trzema salami wykładowymi, bibliotekę multimedialną oraz pomieszczenia administracji kampusu. A także blok północny - ukształtowany w formie podkowy, zawierać ma pokoje pracowników naukowych, laboratoria oraz pomieszczenia pomocnicze spięte układem komunikacyjnym.

Orginalna architektura i nowoczesne rozwiązania technologiczne

Architektura obiektu posiadać będzie indywidualny wyraz, a jednocześnie doskonale wpisywać się w otoczenie. Obiekt charakteryzować się ma dużą subtelnością, klarownym układem funkcji i oferować ma użytkownikom nie tylko przestrzenie do pracy, ale również przeżycia estetyczne.

Projekt zakłada użycie współczesnych materiałów wykończeniowych oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Warto też podkreślić, iż zastosowany w obiekcie system solarny pozwali uzyskać nie tylko ciepłą wodę i ogrzać pomieszczenia, ale także, co jest nowatorskim rozwiązaniem na skalę Europy, bezpośrednio zamienić uzyskane z solarów ciepło na chłód do klimatyzacji.

Kompleks naukowy ma zostać oddamy do użytku w 2012 r.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA