DODAJ

Odbudowa hotelu "Niezły Młyn"

[Czeszów] Odbudowa hotelu "Niezły Młyn" 9605[Czeszów] Odbudowa hotelu "Niezły Młyn" 9604
Inwestycja polega na adaptacji spalonego młyna w Czeszowie na hotel (137 miejsc noclegowych) z zapleczem konferencyjnym, centrum rekreacyjnym oraz salą restauracyjną, barem, centrum odnowy biologicznej (basen, siłownia, sauna, jacuzzi).
Szczegóły - [Czeszów] Odbudowa hotelu "Niezły Młyn"
inwestorIntakus S.A.
Orzech 02.07.2011, godz. 20:46
Uroczyste otwarcie obiektu planowane jest na lipiec tego roku. Hotel z zapleczem konferencyjno – rekreacyjnym powstał na terenie spalonego młyna w Czeszowie.

Obiekt jest jednym z trzech pierwszych obiektów funkcjonujących pod wspólną nazwą Dobre Miejsca.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 20.06.2011, godz. 20:17
Na czerwiec planowane jest otwarcie hotelu Niezły Młyn. Trzygwiazdkowy hotel z zapleczem konferencyjno – rekreacyjnym powstaje na terenie spalonego młyna w Czeszowie. Obiekt będzie jednym z trzech pierwszych obiektów funkcjonujących pod wspólną nazwą Dobre Miejsca.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Kajtman 22.12.2010, godz. 12:52
Jeszcze w tym roku zakończy się budowa hotelu Niezły Młyn. W 2011 roku będą trwać prace nad wyposażeniem wnętrza obiektu. Niezły Młyn będzie jednym z trzech pierwszych obiektów funkcjonujących pod wspólną nazwą Dobre Miejsca.

W 2009 roku zostały wykonane prace rozbiórkowe i zabezpieczające, natomiast na początku tego roku rozpoczęto właściwą budowę. Aktualnie wykonano 90 proc. prac budowlanych.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
anubis 29.10.2010, godz. 15:40
Wizualizacje i zdjęcia w postaci przeglądu slajdów (klikajcie w miniaturki u góry lub w strzałkę po prawej stronie):

http://bimaco.com.pl/Php/window.php?id=3
odpowiedz
Jan Augustynowski 12.10.2010, godz. 14:55
Orzech, wizualizacje wrzuciłem w Twoim poście, bo Twoje się już nie wyświetlały ;)
odpowiedz
olcia2052 12.10.2010, godz. 13:35
Mieszkam 5 km od Czeszowa czy ktos wie czy nie potrzebuja pracownikow hotelowych???Doswiadczenie: 10 m-cy pracowalam w hotelu w Angli HolidayInn na stanowisku housekipping.Z gory dziekuje za odpowiedz.
odpowiedz
Orzech 01.07.2010, godz. 23:28
Wizualizacje:


9604_1000x.jpg9605_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 01.04.2010, godz. 23:44
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2010
Data sporządzenia: 2010-03-18
Skrócona nazwa emitenta
INTAKUS S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 17 marca 2010 r., konsorcjum w skład którego wchodzi INTAKUS S.A. z dwiema osobami fizycznymi, zawarło umowę z Panem Bogdanem Ludkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BLU88 Bogdan Ludkowski, której przedmiotem jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem "pod klucz" dla inwestycji "Niezły Młyn" polegającej na adaptacji spalonego młyna w Czeszowie na hotel z zapleczem konferencyjno-rekreacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami infrastruktury technicznej. Emitent jako członek konsorcjum zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, systemu wentylacji i klimatyzacji oraz dostawy dźwigu osobowego i towarowego. Wartość wynagrodzenia należnego Emitentowi za wykonanie robót budowlanych wynosi 6.356.000,00 złotych. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia 12 stycznia 2011 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla umów o prace projektowe i roboty budowlane. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość wynagrodzenia należnego Emitentowi z umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
odpowiedz
Orzech 29.01.2010, godz. 00:42
Stan aktualny - młyn w ruinie:
http://wroclaw.hydral.com.pl/15571,obiekt.html
odpowiedz
Orzech 29.01.2010, godz. 00:41
Ogłoszenie z dnia 2010-01-27

Niezły Młyn - adaptacja spalonego młyna w Czeszowie na hotel z zapleczem konferencyjno- rekreacyjnym

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BLU88 - Bogdan Ludkowski , ul. Obornicka 131, 51-114 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 320 0067, faks 71 326 6086.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie ww. zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej (z wyłączeniem załączonego do siwz projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową spalonego młyna celem adaptacji budynku na hotel (137 miejsc noclegowych) z zapleczem konferencyjnym, centrum rekreacyjnym oraz salą restauracyjną, barem, centrum odnowy biologicznej (basen, siłownia, sauna, jacuzzi) wraz z wyposażeniem całego obiektu tzw. pod klucz (wyposażenie obiektu we wszelkie urządzenia, sprzęt, meble, oprogramowanie i zabezpieczenia niezbędne do jego funkcjonowania), a także prace związane z zagospodarowaniem terenu (w granicach działek: 695 i 813/2 obręb Czeszów AM -1) i elementami infrastruktury technicznej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2010 godzina 14:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BLU 88 Bogdan Ludkowski,
51-114 Wrocław, ul. Obornicka 131 - sekretariat.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję