Dostosowanie Klubu „Gwarek” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

REKLAMA

O inwestycji Dostosowanie Klubu „Gwarek” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

AGH w Krakowie poszukuje Wykonawcy do ogłoszonego właśnie przetargu na dostosowanie Klubu „Gwarek” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez: 1. Przebudowę dojścia do sali Klubu „Gwarek” przy ul. Reymonta 17 w Krakowie; 2. Przebudowę toalet w Klubie „Gwarek” przy ul. Reymonta 17 w Krakowie. Inwestycja będzie finansowana w części ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn: „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami nr POWR.03.05.00-00-A076/19 – rejon Miasteczka Studenckiego”. Wykonawca będzie miał 45 dni na wykonanie prac remontowych.
Napisz komentarz
REKLAMA