Wydział Ceramiki AGH

Wydział Ceramiki AGH

REKLAMA

O inwestycji Wydział Ceramiki AGH

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę "Centrum Ceramiki" - nowego obiektu dydaktycznego w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, przebudowę istniejącego pawilonu dydaktycznego - siedziby Wydziału - w celu połączenia go z nowym budynkiem, wyposażenie sal wykładowych i laboratoriów nowego budynku w nowoczesny sprzęt naukowo-dydaktyczny i audio-wizualny, konieczne prace związane z: przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego obiektu.   Nowy obiekt dydaktyczny o planowanej powierzchni użytkowej 5591 m2 będzie pawilonem pięciokondygnacyjnym - trzypiętrowym z tzw. niskim parterem. W budynku znajdą się następujące pomieszczenia: dwie sale wykładowe, sześć sal seminaryjnych, sala do posiedzeń Rady Wydziału, 35 laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych, dwa gabinety oraz 27 pokoi biurowych, pracownia i pokoje dla doktorantów, sekretariat, archiwa oraz pomieszczenia ksero, toalety i szatnie oraz pomieszczenia socjalne i techniczne.   Nowy budynek dydaktyczny będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z zewnątrz poprzez windę znajdującą się we wschodniej części obiektu. Wszystkie pomieszczenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, a na każdej kondygnacji zlokalizowane zostaną sanitariaty przystosowane do korzystania przez te osoby. Na parterze, w rzędzie przyściennym sal wykładowych wydzielono po dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.   Budynek wyposażony zostanie w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną: spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (WDXRF), optyczny spektrometr ramanowski, przystawkę SAXS do istniejącego systemu dyfrakcji rentgenowskiej XRD, defektoskop ultradźwiękowy z kompletem głowic i oprogramowaniem, twardościomierz Vickersa z rejestracją obrazów.   Łączny koszt realizacji projektu oszacowany został na 32.340.000,00 zł.   We wrześniu 2011 roku prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH, przekazał 1.500.000 zł na zakup: dyfraktometru rentgenowskiego - nabyto: dyfraktometr Empyrean firmy PANanalytical, mikroskopu sił atomowych (Scanning Probe Microscope) - zakupiono: mikroskop MultiMode 8 firmy Bruker.   W listopadzie 2011 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 2.000.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na: dostosowanie nowego pawilonu dydaktycznego do restrykcyjnych zmian przepisów przeciwpożarowych, zakup dygestoriów i stołów laboratoryjnych do pracowni chemicznych w nowym budynku.   W lutym 2012 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 4.500.000,00 zł. Umożliwi to Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zakup dodatkowego wyposażenia naukowo-dydaktycznego: układu próżniowego do nanoszenia cienkich warstw, urządzenia do badania ogniotrwałości pod obciążeniem i pełzania pod obciążeniem, laserowego urządzenia typu Rapid Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypów wyrobów ceramicznych.   W wyniku powyższych działań, łączna wartość projektu wzrosła do poziomu 40.340.000,00 zł, a łączna kwota dofinansowania osiągnęła wartość 38.840.000,00 zł.
Napisz komentarz
elle-elle
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę "Centrum Ceramiki" - nowego obiektu dydaktycznego w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
 • przebudowę istniejącego pawilonu dydaktycznego - siedziby Wydziału - w celu połączenia go z nowym budynkiem,
 • wyposażenie sal wykładowych i laboratoriów nowego budynku w nowoczesny sprzęt naukowo-dydaktyczny i audio-wizualny,
 • konieczne prace związane z: przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego obiektu.

 
Nowy obiekt dydaktyczny o planowanej powierzchni użytkowej 5591 m2 będzie pawilonem pięciokondygnacyjnym - trzypiętrowym z tzw. niskim parterem. W budynku znajdą się następujące pomieszczenia:

 • dwie sale wykładowe,
 • sześć sal seminaryjnych,
 • sala do posiedzeń Rady Wydziału,
 • 35 laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych,
 • dwa gabinety oraz 27 pokoi biurowych,
 • pracownia i pokoje dla doktorantów,
 • sekretariat, archiwa oraz pomieszczenia ksero,
 • toalety i szatnie oraz pomieszczenia socjalne i techniczne.

 
Nowy budynek dydaktyczny będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z zewnątrz poprzez windę znajdującą się we wschodniej części obiektu. Wszystkie pomieszczenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, a na każdej kondygnacji zlokalizowane zostaną sanitariaty przystosowane do korzystania przez te osoby. Na parterze, w rzędzie przyściennym sal wykładowych wydzielono po dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 
Budynek wyposażony zostanie w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną:

 • spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (WDXRF),
 • optyczny spektrometr ramanowski,
 • przystawkę SAXS do istniejącego systemu dyfrakcji rentgenowskiej XRD,
 • defektoskop ultradźwiękowy z kompletem głowic i oprogramowaniem,
 • twardościomierz Vickersa z rejestracją obrazów.

 
Łączny koszt realizacji projektu oszacowany został na 32.340.000,00 zł.
 
We wrześniu 2011 roku prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH, przekazał 1.500.000 zł na zakup:

 • dyfraktometru rentgenowskiego - nabyto: dyfraktometr Empyrean firmy PANanalytical,
 • mikroskopu sił atomowych (Scanning Probe Microscope) - zakupiono: mikroskop MultiMode 8 firmy Bruker.

 
W listopadzie 2011 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 2.000.000,00 zł.
Środki te przeznaczone zostaną na:

 • dostosowanie nowego pawilonu dydaktycznego do restrykcyjnych zmian przepisów przeciwpożarowych,
 • zakup dygestoriów i stołów laboratoryjnych do pracowni chemicznych w nowym budynku.

 
W lutym 2012 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 4.500.000,00 zł.
Umożliwi to Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zakup dodatkowego wyposażenia naukowo-dydaktycznego:

 • układu próżniowego do nanoszenia cienkich warstw,
 • urządzenia do badania ogniotrwałości pod obciążeniem i pełzania pod obciążeniem,
 • laserowego urządzenia typu Rapid Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypów wyrobów ceramicznych.

 
W wyniku powyższych działań, łączna wartość projektu wzrosła do poziomu 40.340.000,00 zł, a łączna kwota dofinansowania osiągnęła wartość 38.840.000,00 zł.
elle-elle
Parę wizualizacji.
56583_1000x.jpg

56584_1000x.jpg

56585_1000x.jpg

56586_1000x.jpg
I plany pięter.
56587_1000x.jpg

56588_1000x.jpg

56589_1000x.jpg

56590_1000x.jpg

56591_1000x.jpg
elle-elle
A tak wygląda gotowy budynek, zdjęcia robione były 22.11.12.
56592_1000x.jpg

56593_1000x.jpg

56594_1000x.jpg

56595_1000x.jpg

56596_1000x.jpg

56597_1000x.jpg

56598_1000x.jpg

56599_1000x.jpg
elle-elle
56600_1000x.jpg

56601_1000x.jpg

56602_1000x.jpg

56603_1000x.jpg

56604_1000x.jpg

56605_1000x.jpg

56606_1000x.jpg
elle-elle
Kilka zdjęć z wnętrza budynku.
56607_1000x.jpg

56608_1000x.jpg

56609_1000x.jpg

56610_1000x.jpg

56611_1000x.jpg

56612_1000x.jpg

56613_1000x.jpg

56614_1000x.jpg
tomasz.witko
AGH jak zawsze trzyma poziom architektury, UJ niestety co inwestycja to architektura gorsza, czego apogeum może być nowe Paderevianum...:(
REKLAMA