DODAJ

Formeli 17

Formeli 17 508789Formeli 17 508790Formeli 17 508791
MAPARumia, Lotnisko
Apolinarego Formeli
m2
m2
rzut 3_0_M1 3 pokoje 58,14 m2 parter
zapytaj 343 026,00 zł
rzut 3_3_M22 3 pokoje 58,14 m2 3 piętro
zapytaj 348 840,00 zł
rzut 3_4_M29 4 pokoje 74,56 m2 4 piętro
zapytaj 454 816,00 zł
rzut 4_4_M29 4 pokoje 74,56 m2 4 piętro
zapytaj 454 816,00 zł
rzut 5.0.M1 3 pokoje 58,14 m2 parter
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 5.0.M2 2 pokoje 34,82 m2 parter
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 5.0.M3 2 pokoje 41,52 m2 parter
zapytaj 261 576,00 zł
rzut 5.0.M4 2 pokoje 41,72 m2 parter
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 5.0.M5 1 pokój 29,95 m2 parter
zapytaj 205 157,00 zł
rzut 5.0.M7 3 pokoje 50,05 m2 parter
zapytaj 310 310,00 zł
rzut 5.1.M11 2 pokoje 41,72 m2 1 piętro
zapytaj 258 664,00 zł
rzut 5.1.M14 3 pokoje 50,06 m2 1 piętro
zapytaj 305 366,00 zł
rzut 5.1.M8 3 pokoje 58,14 m2 1 piętro
zapytaj 348 840,00 zł
rzut 5.1.M9 2 pokoje 34,82 m2 1 piętro
zapytaj 226 330,00 zł
rzut 5.2.M15 3 pokoje 58,14 m2 2 piętro
zapytaj 348 840,00 zł
rzut 5.2.M21 3 pokoje 50,06 m2 2 piętro
zapytaj 305 366,00 zł
rzut 5.3.M22 3 pokoje 58,14 m2 3 piętro
zapytaj 348 840,00 zł
rzut 5.3.M25 2 pokoje 41,72 m2 3 piętro
zapytaj 258 664,00 zł
rzut 5.3.M28 3 pokoje 50,06 m2 3 piętro
zapytaj 305 366,00 zł
rzut 5.4.M29 4 pokoje 74,56 m2 4 piętro
zapytaj 462 272,00 zł
rzut 5.4.M31 2 pokoje 37,00 m2 4 piętro
zapytaj 262 700,00 zł
rzut 6.0.M1 3 pokoje 58,14 m2 parter
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 6.0.M2 2 pokoje 34,82 m2 parter
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 6.0.M4 2 pokoje 41,72 m2 parter
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 6.0.M5 1 pokój 29,95 m2 parter
zapytaj 205 157,00 zł
rzut 6.0.M6 2 pokoje 36,64 m2 parter
zapytaj 241 824,00 zł
rzut 6.0.M7 3 pokoje 50,05 m2 parter
zapytaj 310 310,00 zł
rzut 6.1.M10 2 pokoje 41,52 m2 1 piętro
zapytaj 257 424,00 zł
rzut 6.1.M12 1 pokój 29,95 m2 1 piętro
zapytaj 202 162,00 zł
rzut 6.1.M13 2 pokoje 36,64 m2 1 piętro
zapytaj 238 160,00 zł
rzut 6.1.M14 3 pokoje 50,06 m2 1 piętro
zapytaj 305 366,00 zł
rzut 6.1.M8 3 pokoje 58,14 m2 1 piętro
zapytaj 348 840,00 zł
rzut 6.1.M9 2 pokoje 34,82 m2 1 piętro
zapytaj 226 330,00 zł
rzut 6.2.M15 3 pokoje 58,14 m2 2 piętro
zapytaj 348 840,00 zł
rzut 6.2.M19 1 pokój 29,95 m2 2 piętro
zapytaj 202 162,00 zł
rzut 6.2.M21 3 pokoje 50,06 m2 2 piętro
zapytaj 305 366,00 zł
rzut 6.3.M22 3 pokoje 58,14 m2 3 piętro
zapytaj 348 840,00 zł
rzut 6.3.M25 2 pokoje 41,72 m2 3 piętro
zapytaj 258 664,00 zł
rzut 6.3.M27 2 pokoje 36,64 m2 3 piętro
zapytaj 238 160,00 zł
rzut 6.3.M28 3 pokoje 50,06 m2 3 piętro
zapytaj 305 366,00 zł
rzut 6.4.M29 4 pokoje 74,56 m2 4 piętro
zapytaj 462 272,00 zł
rzut 6.4.M31 2 pokoje 37,00 m2 4 piętro
zapytaj 262 700,00 zł
rzut 7.0.M1 3 pokoje 58,14 m2 parter
zapytaj 360 468,00 zł
rzut 7.0.M2 2 pokoje 34,82 m2 parter
zapytaj 233 294,00 zł
rzut 7.0.M3 2 pokoje 41,52 m2 parter
zapytaj 265 728,00 zł
rzut 7.0.M4 2 pokoje 41,72 m2 parter
zapytaj 267 008,00 zł
rzut 7.0.M5 1 pokój 29,95 m2 parter
zapytaj 208 152,00 zł
rzut 7.0.M6 2 pokoje 36,64 m2 parter
zapytaj 245 488,00 zł
rzut 7.0.M7 3 pokoje 50,05 m2 parter
zapytaj 315 315,00 zł
rzut 7.1.M10 2 pokoje 41,52 m2 1 piętro
zapytaj 261 576,00 zł
rzut 7.1.M11 2 pokoje 41,72 m2 1 piętro
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 7.1.M13 2 pokoje 36,64 m2 1 piętro
zapytaj 241 824,00 zł
rzut 7.1.M14 3 pokoje 50,06 m2 1 piętro
zapytaj 310 372,00 zł
rzut 7.1.M8 3 pokoje 58,14 m2 1 piętro
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 7.1.M9 2 pokoje 34,82 m2 1 piętro
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 7.2.M15 3 pokoje 58,14 m2 2 piętro
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 7.2.M16 2 pokoje 34,82 m2 2 piętro
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 7.2.M17 2 pokoje 41,52 m2 2 piętro
zapytaj 261 576,00 zł
rzut 7.2.M18 2 pokoje 41,72 m2 2 piętro
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 7.2.M19 1 pokój 29,95 m2 2 piętro
zapytaj 205 157,00 zł
rzut 7.2.M21 3 pokoje 50,06 m2 2 piętro
zapytaj 310 372,00 zł
rzut 7.3.M22 3 pokoje 58,14 m2 3 piętro
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 7.3.M23 2 pokoje 34,82 m2 3 piętro
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 7.3.M24 2 pokoje 41,52 m2 3 piętro
zapytaj 261 576,00 zł
rzut 7.3.M25 2 pokoje 41,72 m2 3 piętro
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 7.3.M26 1 pokój 29,95 m2 3 piętro
zapytaj 205 157,00 zł
rzut 7.3.M27 2 pokoje 36,64 m2 3 piętro
zapytaj 241 824,00 zł
rzut 7.3.M28 3 pokoje 50,06 m2 3 piętro
zapytaj 310 372,00 zł
rzut 7.4.M29 4 pokoje 74,56 m2 4 piętro
zapytaj 469 728,00 zł
rzut 7.4.M31 2 pokoje 37,00 m2 4 piętro
zapytaj 266 400,00 zł
rzut 8.0.M1 3 pokoje 58,14 m2 parter
zapytaj 360 468,00 zł
rzut 8.0.M2 2 pokoje 34,82 m2 parter
zapytaj 233 294,00 zł
rzut 8.0.M3 2 pokoje 41,52 m2 parter
zapytaj 265 728,00 zł
rzut 8.0.M4 2 pokoje 41,72 m2 parter
zapytaj 267 008,00 zł
rzut 8.0.M5 1 pokój 29,95 m2 parter
zapytaj 208 152,00 zł
rzut 8.0.M6 2 pokoje 36,64 m2 parter
zapytaj 245 488,00 zł
rzut 8.0.M7 3 pokoje 50,05 m2 parter
zapytaj 315 315,00 zł
rzut 8.1.M10 2 pokoje 41,52 m2 1 piętro
zapytaj 261 576,00 zł
rzut 8.1.M11 2 pokoje 41,72 m2 1 piętro
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 8.1.M12 1 pokój 29,95 m2 1 piętro
zapytaj 205 157,00 zł
rzut 8.1.M13 2 pokoje 36,64 m2 1 piętro
zapytaj 241 824,00 zł
rzut 8.1.M14 3 pokoje 50,06 m2 1 piętro
zapytaj 310 372,00 zł
rzut 8.1.M8 3 pokoje 58,14 m2 1 piętro
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 8.1.M9 2 pokoje 34,82 m2 1 piętro
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 8.2.M15 3 pokoje 58,14 m2 2 piętro
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 8.2.M16 2 pokoje 34,82 m2 2 piętro
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 8.2.M17 2 pokoje 41,52 m2 2 piętro
zapytaj 261 576,00 zł
rzut 8.2.M18 2 pokoje 41,72 m2 2 piętro
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 8.2.M19 1 pokój 29,95 m2 2 piętro
zapytaj 205 157,00 zł
rzut 8.2.M20 2 pokoje 36,64 m2 2 piętro
zapytaj 241 824,00 zł
rzut 8.2.M21 3 pokoje 50,06 m2 2 piętro
zapytaj 310 372,00 zł
rzut 8.3.M22 3 pokoje 58,14 m2 3 piętro
zapytaj 354 654,00 zł
rzut 8.3.M23 2 pokoje 34,82 m2 3 piętro
zapytaj 229 812,00 zł
rzut 8.3.M24 2 pokoje 41,52 m2 3 piętro
zapytaj 261 576,00 zł
rzut 8.3.M25 2 pokoje 41,72 m2 3 piętro
zapytaj 262 836,00 zł
rzut 8.3.M26 1 pokój 29,95 m2 3 piętro
zapytaj 205 157,00 zł
rzut 8.3.M27 2 pokoje 36,64 m2 3 piętro
zapytaj 241 824,00 zł
rzut 8.3.M28 3 pokoje 50,06 m2 3 piętro
zapytaj 310 372,00 zł
rzut 8.4.M29 4 pokoje 74,56 m2 4 piętro
zapytaj 469 728,00 zł
rzut 8.4.M30 4 pokoje 74,69 m2 4 piętro
zapytaj 470 547,00 zł
rzut 8.4.M31 2 pokoje 37,00 m2 4 piętro
zapytaj 266 400,00 zł
Inwestycja Formeli 17 znajduje się w Rumia, przy Apolinarego Formeli. W ofercie aktualnie znajduje się 101 mieszkań o powierzchni od 29.95 m2 do 74.69 m2
Szczegóły - Formeli 17
komercjalizacjaPlatforma Mieszkaniowa S.A.
nikt jeszcze nie dodał komentarzy
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję