[Gdańsk] Kompleks edukacyjno-rekreacyjny "Centrum Hewelianum" (Planetarium)

[Gdańsk] Kompleks edukacyjno-rekreacyjny "Centrum Hewelianum" (Planetarium)

REKLAMA

O inwestycji [Gdańsk] Kompleks edukacyjno-rekreacyjny "Centrum Hewelianum" (Planetarium)

Kompleks edukacyjno-rekreacyjny "Centrum Hewelianum" i planetarium w Gdańsku
Napisz komentarz
Jan Hawełko
Planetarium

134938_1000x.jpg


134939_1000x.jpg


134940_1000x.jpg


134941_1000x.jpg


134942_1000x.jpg


134943_1000x.jpg


134944_1000x.jpg
Jan Hawełko
Podziemne planetarium, które powstanie w Centrum Hewelianum zostanie zaprojektowanie przez pracownię Arc2 Fabryka Projektowa.

Konkurs na koncepcję architektoniczną pierwszego gdańskiego planetarium został rozstrzygnięty 15 grudnia 2014 r. Pierwszą nagrodę otrzymała pracownia Arc2 Fabryka Projektowa.

Zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zostały najwyżej ocenione przez sąd konkursowy. Powierzchnia użytkowa zaprojektowanego obiektu wynosi ponad 13,3 tys. mkw. a jego kubatura wewnętrzna ponad 4 361 m3.

pokaz-artykul.png
Jan Hawełko
Konkurs na koncepcję architektoniczną pierwszego gdańskiego planetarium został rozstrzygnięty. Pierwsza nagroda został przyznana pracowni Arc2 Fabryka Projektowa.

Podziemne planetarium powstanie w Centrum Hewelianum. Planetarium nosić będzie łacińską nazwę „Stellaeburgum”. Tak właśnie Jan Heweliusz nazwał swoje obserwatorium, które w XVII w. powstało na dachach trzech połączonych ze sobą budynków przy ulicy Korzennej w Gdańsku. Teraz „Gdańszczanin Tysiąclecia” patronuje gdańskiemu centrum nauki – Hewelianum.

pokaz-artykul.png
Anna Maria
Na terenie byłych fortyfikacji miejskich na Górze Gradowej w Gdańsku powstaje zupełnie nowy produkt turystyczny, który łączyć będzie nauki przyrodnicze z zabytkami architektury militarnej, czyli projekt pt. „Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku". W ramach projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe, Bateria Moździerzy wraz z Poterną oraz Laboratorium Amunicyjne nr 3. Ponadto uporządkowany i zagospodarowany zostanie centralny plac Fortu - Majdan. Całkowity koszt realizacji projektu to około 16 mln zł, w tym prawie 7 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych.

9907.fullsize.jpg

Warto wspomnieć, iż w ramach prac związanych z realizacją etapu IA Projektu Hewelianum zagospodarowano już 8 hektarów terenu - Centrum Hewelianum funkcjonuje od lipca 2008 roku. Prace konserwatorskie objęły 18 historycznych obiektów ceglanych o powierzchni łącznej 1500 mkw: odrestaurowano schrony, laboratoria oraz kaponierę, którą wzbogacono wykonaną rekonstrukcją dzieł ziemnych, zgodnie z oryginalną dokumentacją z XIX w. Jest to prawdopodobnie największa od zakończenia II wojny światowej kompleksowa rewitalizacja fortyfikacji nowożytnych w Polsce, a być może i w Europie. Projekt obejmował też przebudowę infrastruktury sieciowej oraz wykonanie nowego oświetlenia terenu. Zabytkowe wnętrza fortu zaadaptowano do celów wystawienniczych. W schronach oraz remizie artyleryjskiej położonych na szczycie Wysokiego Czoła Kurkowego (bastionu Kurkowego) zainstalowana została wystawa „Wehikuł Czasu” – ekspozycja „Człowiek i Pocisk” przedstawiająca historię fortu Góry Gradowej w kontekście dziejowych wydarzeń.

Z początkiem października 2009 rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu tworzenia "Centrum Hewelianum" – kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego powstającego na terenie Fortu Grodzisko. W ramach projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe, Bateria Moździerzy wraz z Poterną oraz Laboratorium Amunicyjne nr 3. Uporządkowany i zagospodarowany zostanie również Majdan – centralny plac Fortu.

W budynku Koszar Schronowych znajdą się pomieszczenia przeznaczone zarówno na potrzeby wystaw czasowych, jak i stałej multimedialnej ekspozycji, poświęconej Ziemi jako środowisku przyrodniczemu. Będą tu odbywały się również konferencje, warsztaty i spotkania edukacyjne.

W Baterii Moździerzy umieszczona zostanie ekspozycja odnosząca się do historii i pierwotnej funkcji tego miejsca. Znajdą się tu m.in. repliki dział (moździerzy) oraz zrekonstruowane stanowisko amunicyjne. Poterna do Baterii Moździerzy przeznaczona zostanie na cele ekspozycyjne i edukacyjne. Będą tu umieszczane wystawy czasowe odnoszące się do historii Fortu oraz przeprowadzane zajęcia dla grup zorganizowanych. Laboratorium Amunicyjne nr 3 będzie podlegało adaptacji na cele ekspozycyjne. W obiekcie zainstalowanych zostanie kilkanaście stanowisk interaktywnych, tworzących ekspozycję o tematyce matematycznej. W przypadku Majdanu planowane jest przystosowanie go do organizacji imprez masowych, takich jak widowiska historyczne czy pikniki naukowe.

Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne i często unikalne urządzenia, mające przedstawiać w sposób jak najbardziej przystępny prezentowane zagadnienia. Tam gdzie to możliwe zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektów osobom niepełnosprawnym.

Termin zakończenia projektu planowany jest na koniec czerwca 2012.
Anna Maria
Na terenie byłych fortyfikacji miejskich na Górze Gradowej w Gdańsku powstaje zupełnie nowy produkt turystyczny, który łączączyć ma nauki przyrodnicze z zabytkami architektury militarnej – projekt pt. „Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. W ramach projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe, Bateria Moździerzy wraz z Poterną oraz Laboratorium Amunicyjne nr 3. Ponadto uporządkowany i zagospodarowany zostanie centralny plac Fortu - Majdan. Całkowity koszt realizacji tego projektu to około 16 mln zł, w tym prawie 7 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Termin zakończenia projektu planowany jest na koniec czerwca 2012.
REKLAMA