REKLAMA
inwestorStare Miasto-Park Sp. z o. o.
realizacjaIV kw. 2011

O inwestycji [Giedlarowa] Sortownia odpadów

Budowa sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową: rozbiórkę dwóch budynków istniejących, budowę hali sortowni wraz z instalacjami, adaptację budynku socjalnego, plac manewrowy, krawężniki, parkingi, budowę zespołu boksów żelbetowych, zbiornik retencyjny, a także montaż linii sortowniczej do odpadów komunalnych. Planowana budowa sortowni odpadów to zespół budynków stalowych, będących zapleczem technologicznym sortowni odpadów. Istniejące budynki do rozbiórki to murowane budynki magazynowo-gospod. pokryte stropodachem o wys. poniżej 8m. Budynki nie są podpiwniczone, fundamentowane. Zbiornik retencyjny to zbiornik żelbetowy, spełniający funkcje odwodnienia placu manewrowego jak i w razie potrzeby zbiornika p.poz. Pojemność zbiornika wyniesie 97m3. Plac manewrowy będzie żelbetowy i szczelny, izolowany od podłoża folią budowlaną. Boksy żelbetowe niezadaszone posłużą jako pomieszczenie do tymczasowego przechowywania odpadów trwałych takich jak: złom, szkło brązowe, szkło mieszane, szkło bezbarwne, opony.
Napisz komentarz
Anna Maria
Budowa sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową: rozbiórkę dwóch budynków istniejących, budowę hali sortowni wraz z instalacjami, adaptację budynku socjalnego, plac manewrowy, krawężniki, parkingi, budowę zespołu boksów żelbetowych, zbiornik retencyjny, a także montaż linii sortowniczej do odpadów komunalnych. Planowana budowa sortowni odpadów to zespół budynków stalowych, będących zapleczem technologicznym sortowni odpadów. Istniejące budynki do rozbiórki to murowane budynki magazynowo-gospod. pokryte stropodachem o wys. poniżej 8m. Budynki nie są podpiwniczone, fundamentowane. Zbiornik retencyjny to zbiornik żelbetowy, spełniający funkcje odwodnienia placu manewrowego jak i w razie potrzeby zbiornika p.poz. Pojemność zbiornika wyniesie 97m3. Plac manewrowy będzie żelbetowy i szczelny, izolowany od podłoża folią budowlaną. Boksy żelbetowe niezadaszone posłużą jako pomieszczenie do tymczasowego przechowywania odpadów trwałych takich jak: złom, szkło brązowe, szkło mieszane, szkło bezbarwne, opony.
REKLAMA