Hala produkcyjna z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Pątnowska

Przemysł/Legnica/Pątnowska
REKLAMA

O inwestycji Hala produkcyjna z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Pątnowska

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjnej, w której powstałaby instalacja do produkcji oleju popirolitycznego i sadzy technologicznej oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci placów magazynowych, dróg wewnętrznych i miejsc manewrowych. W ramach działalności zamierzano korzystać z istniejącego zaplecza socjalno-biurowego spółki 3MD Recycling Sp. z o.o. Na etapie eksploatacji zakład będzie źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu, związanych z pracą instalacji oraz ruchem pojazdów. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu zostały ujęte w zamkniętym systemie kanalizacji, a spółka w ramach działalności będzie wytwórcą odpadów innych niż niebezpieczne.

Opinie o Hala produkcyjna z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Pątnowska

Napisz komentarz
REKLAMA