DODAJ

Hala produkcyjna z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Pątnowska

MAPALegnica
Pątnowska
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjnej, w której powstałaby instalacja do produkcji oleju popirolitycznego i sadzy technologicznej oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci placów magazynowych, dróg wewnętrznych i miejsc manewrowych. W ramach działalności zamierzano korzystać z istniejącego zaplecza socjalno-biurowego spółki 3MD Recycling Sp. z o.o. Na etapie eksploatacji zakład będzie źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu, związanych z pracą instalacji oraz ruchem pojazdów. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu zostały ujęte w zamkniętym systemie kanalizacji, a spółka w ramach działalności będzie wytwórcą odpadów innych niż niebezpieczne.
Szczegóły - Hala produkcyjna z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Pątnowska
inwestor3MD Recycling Sp. z o.o.
nikt jeszcze nie dodał komentarzy
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję