Hala Sportowa, ul. Krasickiego

Hala Sportowa, ul. Krasickiego

Sport i rekreacja/Kraków/Podgórze/Stare Podgórze/Krasickiego 34
REKLAMA
inwestorZIS Kraków
realizacjaI kw. 2024
wykonawcaP.B.P. Łęgprzem Sp. z o.o.

O inwestycji Hala Sportowa, ul. Krasickiego

Budowa hali gimnastyczno - sportowej przy Szkole Podstawowej nr 26 imienia A. Struga. Kraków, Podgórze, ulica Ignacego Krasickiego 34
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie budynku hali sportowej z areną sportową wielofunkcyjną wraz z dodatkową przestrzenią mniejszej hali rozdzielonej kotarą dedykowaną gimnastyce; przewiązką do budynku szkoły; szatniami i węzłami sanitarnymi oraz umieszczoną na nich niewielką antresolą z trybuną dla 101 osób siedzących oraz 45 stojących.   Budynek hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym o powierzchni podłogi 928,66m² częściowo dedykowany gimnastyce artystycznej, z małą salą o powierzchni podłogi 94,48 m². Posiadać będzie magazyn, węzły szatniowo-sanitarne, pokoje trenerów. Dodatkowo na antresoli zaprojektowano niewielką widownię. Powierzchnia zabudowy nowego obiektu   1.380,90 m²
Powierzchnia całkowita nowego obiektu   7.096,20 m²
Kubatura nowego obiektu     10.674,30 m³ Bryła obiektu składa się z:
- jednokondygnacyjnej hali sportowej przykrytej dachem płaskim o wysokości 9m,
- jednokondygnacyjnej części szatni, zaplecza i antresoli przykrytej dachem płaskim o wysokości 6.2m,
- jednokondygnacyjnej części małej sali przykrytej dachem płaskim o wysokości 6.2m,
- jednokondygnacyjnego pomieszczenia komunikacji przykrytego dachem płaskim o wysokości 3.7m. Na poziomie 0,00 (parter) jest zlokalizowana hala sportowa o wymiarach (sz/dł/wys) 21,60m / 41,20m / 7,10m. Wzdłuż dłuższego boku sali sportowej od strony wschodniej została zlokalizowana antresola, która pełni rolę widowni. Wzdłuż dłuższego boku hali sportowej od strony zachodniej została zlokalizowana mała hala sportowa o wymiarach (sz/dł/wys) 4,75m / 18,90m / 5,35m, magazyn sprzętu sportowego i wymiennikownia. Mała hala jest zlokalizowana na poziomie 0.00 i stanowi integralną część głównej hali sportowej. Przewiduje się możliwość oddzielenia małej Sali kotarami i wykorzystanie jej przestrzeni na składowanie sprzętu gimnastycznego. Zarówno na głównej hali sportowej jak i na małej hali zostaną wykonane doły gimnastyczne zagłębione w płycie boiska. Przewiduje się możliwość podziału głównej hali na dwie mniejsze za pomocą kotar. Sala sportowa zostanie wyposażona w sprzęt do gimnastyki sportowej, piłki nożnej halowej, koszykówki, siatkówki oraz innych dyscyplin wymaganych programem szkolnictwa. Od strony istniejącego budynku szkoły (wschodniej) zaprojektowany został korytarz, który pełni rolę głównej „arterii” komunikacyjnej budynku. Z korytarza są dostępne cztery szatnie, dla 12 osób każda. Projektuje się 2 zespoły sanitarne dostępne z każdej szatni. Każdy zespół sanitarny składa się z pomieszczenia z natryskami (2 natryski i 4 umywalki) oraz kabin WC (2szt.). Z korytarza są dostępne: pokój trenera wraz z osobną łazienką oraz 2 WC przeznaczone dla widzów (przystosowane do korzystania przez os. niepełnosprawne). Wejście na salę sportową odbywać się będzie z korytarza (dwa wejścia) oraz poprzez szatnie (wejście dla zawodników). Wejście do nowoprojektowanego budynku od strony istniejącego budynku szkoły odbywać się będzie poprzez pomieszczenie komunikacji. Z pomieszczenia komunikacji jest przewidziane wyjście do istniejącego boiska sportowego, projektowanej bieżni oraz placu zabaw dla dzieci starszych. Wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia (za wyjątkiem antresoli) zlokalizowane zostaną na poziomie 0,00=204,54 ( obecny poziom szkoły). Od strony drogi pożarowej z miejscami parkingowymi projektuje się wejście z wiatrołapem, które pełnić będzie wejścia na salę poza godzinami lekcji. W sali zostały zaprojektowane drzwi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Otwarta na salę sportową antresola pełni rolę widowni. Widownia się znajduje nad pomieszczeniami szatni. Zaprojektowane zostało 101miejsc siedzących i 45 stojących. Wejścia na poziom antresoli poprzez schody prowadzące na korytarz.  Hala sportowa jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest obiektem wolnostojącym połączonym przewiązką z istniejącą modernistyczną bryłą budynku szkoły. Istniejący budynek szkoły o jednolitej formie architektonicznej z dużymi oknami zlokalizowanymi w ścisłym rytmie. Istniejący budynek nie zawiera elementów architektonicznych takich jak: odcięcie kompozycyjne parteru, gzymsy podziały pionowe. Nowy obiekt zaprojektowano na podobnych zasadach o wyraźnym charakterze modernistycznym. Całość kompozycji będą tworzyły wysoka podłużna bryła części istniejącej i niska rozległa bryła hali sportowej. Elewacja i elementy projektowane w wyraźnych, stonowanych kolorach. Elewacje zostaną wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Elewacje są podzielone w poziomie na pola. W górnej części kompozycji zlokalizowane są przeszklenia Sali z pustaków szklanych. Nad wejściem północnym do hali sportowej projektuje się daszek pełny. Główna bryła hali sportowej jest przykryta dachem płaskim. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zadania "Budowa Hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Krasickiego 34 w Krakowie" został wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o., 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1. Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi 16 078 957,29 złotych brutto.

Opinie o Hala Sportowa, ul. Krasickiego

Napisz komentarz
Komentarz do inwestycji Hala Sportowa, ul. Krasickiego
Damian Daraż
29.04.2023
+7
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Hala Sportowa, ul. Krasickiego
Damian Daraż
19.11.2022
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Hala Sportowa, ul. Krasickiego
Orzech
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA