[Inowrocław] Obiekt Absorpcji i Destylacji na terenie zakładu Soda Polska Ciech

[Inowrocław] Obiekt Absorpcji i Destylacji na terenie zakładu Soda Polska Ciech

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Inowrocław] Obiekt Absorpcji i Destylacji na terenie zakładu Soda Polska Ciech

O inwestycji [Inowrocław] Obiekt Absorpcji i Destylacji na terenie zakładu Soda Polska Ciech

Powstająca konstrukcja stanowi rozbudowę istniejącego już budynku, z którym będzie połączona na siedmiu poziomach. Prace obejmą dostawę i montaż konstrukcji stalowej o łącznej masie 1510 ton, obudowę ścian i poszycia dachu, a także zapewnienie zaplecza technologicznego. Łącznie, przy budowie obiektu pracować będą specjaliści z trzech zakładów: Hal i Konstrukcji Stalowych, Usług Utrzymania Ruchu i Budownictwa Ogólnego. Główną konstrukcję nośną budynku stanowić będą stalowe ramy, które zamocowane zostaną do fundamentów. Stabilność obiektu zapewnią pionowe stężenia ścienne oraz rygle. Główne słupy budynku zaprojektowano w postaci blachownic. Po wylaniu fundamentów, wykonany zostanie wolnostojący szyb windowy. Wewnątrz budynku nastąpi montaż aparatury do produkcji sody surowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Ostatnim etapem będzie instalacja aparatów, w tym tzw. RHDS oraz kolumny karbonizacyjne. Budowa ma potrwać do końca września 2015 roku.
Napisz komentarz
czesc
hejka
Jan Hawełko
tandem
Powstająca konstrukcja stanowi rozbudowę istniejącego już budynku, z którym będzie połączona na siedmiu poziomach. Prace obejmą dostawę i montaż konstrukcji stalowej o łącznej masie 1510 ton, obudowę ścian i poszycia dachu, a także zapewnienie zaplecza technologicznego. Łącznie, przy budowie obiektu pracować będą specjaliści z trzech zakładów: Hal i  Konstrukcji Stalowych, Usług Utrzymania Ruchu i Budownictwa Ogólnego.
Główną konstrukcję nośną budynku stanowić będą stalowe ramy, które zamocowane zostaną do fundamentów. Stabilność obiektu zapewnią pionowe stężenia ścienne oraz rygle. Główne słupy budynku zaprojektowano w postaci blachownic.
Po wylaniu fundamentów, wykonany zostanie wolnostojący szyb windowy. Wewnątrz budynku nastąpi montaż aparatury do produkcji sody surowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Ostatnim etapem będzie instalacja aparatów, w tym tzw. RHDS oraz kolumny karbonizacyjne. Budowa ma potrwać do końca września 2015 roku.
REKLAMA