Kasztanowa 3a-5

Kasztanowa 3a-5

Wrocław/Borek
REKLAMA

O inwestycji Kasztanowa 3a-5

Remont kamienicy przy Alei Kasztanowej 3a-5
Napisz komentarz
Jan Augustynowski
154815_1000x.jpg154816_1000x.jpg154817_1000x.jpg154818_1000x.jpg
Jan Augustynowski
"Orzech" napisał:
We Wrocławiu powstał Inkubator Technologiczny

16 marca otwarty został we Wrocławiu Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Innowacji. Jest to kolejna, obok Inkubatora Przedsiębiorczości (otwartego w 2013 roku), instytucja powstała, by wspierać mikro przedsiębiorców i nowo rozwijające się firmy. Projekt wsparcia i wprowadzania innowacji do dolnośląskich przedsiębiorstw realizowany jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i z udziałem Samorządu Województwa.

Więcej: http://www.strefabiznesu.gazetawroclaws ... nologiczny
Jan Augustynowski
"Orzech" napisał:
Nowy inkubator przedsiębiorczości gotowy. Powstał w zabytkowym budynku

12 miesięcy trwały prace remontowe zabytkowego budynku z 1905 roku przy al. Kasztanowej, w którym Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej uruchomiła Dolnośląski Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Innowacji. Znalazły się tu biura 30 firm prowadzących proinnowacyjną działalność gospodarczą. To drugi inkubator w stolicy Dolnego Śląska zrealizowany przez DAWG.

Więcej + ZDJĘCIA: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,3577 ... ckich.html
Jan Augustynowski
Robią:


116122_1000x.jpg116124_1000x.jpg
Orzech
Ogłoszenie z dnia 2013-02-19

Wrocław: Utworzenie Dolnośląskiego Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Innowacji


ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. , ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 344 02 86, faks 71 344 02 85.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleks, mieszczący się we Wrocławiu przy ul. Kasztanowej 3a-5, złożony jest z dwóch historycznych budynków mieszkalnych o charakterze dużych rezydencji willowych pochodzących z roku 1904, wybudowanych w charakterystycznym dla tego okresu stylu historyzmu romantycznego, połączonych wybudowanym w latach 60-tych parterowym łącznikiem. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Kasztanowej 5 na potrzeby utworzenie Dolnośląskiego Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Innowacji (DIT), który zajmować się będzie przede wszystkim szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości (inkubator technologiczny - DIT), dostarczaniem usług proinnowacyjnych, w tym transferem i komercjalizacja technologii i innowacji oraz ochrona własności intelektualnej, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem (centrum innowacji - CI).
Zmodernizowany budynek przy ul. Kasztanowej 5 będzie pełnił funkcje DIT i CI. Obecnie jest on nieużytkowany, co powoduje jego niszczenie i dewastacje. Dzięki przedmiotowej inwestycji, położony w bardzo dogodnym miejscu obiekt, doskonale skomunikowany z centrum miasta, zostanie w pełni przygotowany do użytkowania i będzie wykorzystywany do wspierania innowacyjnej aktywności gospodarczej sektora MSP i osób niepełnosprawnych na terenie miasta Wrocławia. Dodatkowo także, z uwagi na role jaka będzie pełnił przyczyni się do dynamizacji współpracy sektora B+R ze środowiskiem gospodarczym, dając wymierne,
gospodarcze efekty w postaci innowacji produktowych, procesowych, ale także organizacyjnych i marketingowych. Pozwoli również na komercjalizacje i transfer technologii.
Dzięki formalnej współpracy DAWG z uczelniami wyższymi, zwłaszcza Politechniką Wrocławską (został podpisany list intencyjny o współpracy) lokatorzy planowanej inwestycji będą mieli ułatwiony kontakt ze środowiskiem naukowym, co skutkować będzie tworzeniem wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć m. in. projektów badawczych, projektów wdrożeniowych. Współpraca ze sfera nauki ułatwi także transfer zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań ze sfery nauki do sfery gospodarczej. Dzięki otwartości Inkubatora i Centrum na innowacyjna przedsiębiorczość o szerokim spektrum działalności, Dolnośląski Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Innowacji będzie mógł stać się miejscem współpracy.
Ze względu na wartość historyczną kompleks budynków zostaje zachowany w istniejącym obrysie i kubaturze. Remont dachów ma charakter odtworzeniowy. Zachowana zostaje istniejąca artykulacja elewacji, detal, forma i podział stolarki okiennej i drzwiowej, natomiast istniejące historyczne balustrady balkonów i loggii - odnowione i podwyższone do normowej wysokości. Okna osadzone zbyt nisko w stosunku do wymagań normowych zostaną zabezpieczone od zewnątrz barierkami z kutego żelaza (żardiniery) stylizowanymi na wzór zachowanych balustrad balkonowych. Na elewacjach zostaną odtworzone pierwotne loggie, usunięte wtórne zadaszenia, zamurowania i przeszklenia. Przewidziano pełną rekonstrukcję oryginalnych układów wewnętrznych i odtworzenie historycznego wystroju architektonicznego. W celu powrotu do historycznych rozwiązań, usunięto wszystkie wtórne ścianki działowe, a także wtórne elementy wykończenia obiektów; posadzki, lamperie. Istniejącą stolarkę drzwiową należy zachować. Historyczne klatki schodowe należy odnowić, wymienić wtórne balustrady na metalowe kute i stylizowane na wzór zgodny z okresem historycznym. Projektowana kolorystyka obiektów jest zgodna z charakterem epoki. Nowoprojektowane formy nie naruszają istniejących form zewnętrznych kubatur i wtapiają się w istniejącą historyczną substancję obiektu. Wewnątrz należy przeprowadzić jedynie niezbędne ingerencje w ściany istniejące tak, aby móc zrealizować niezbędny program funkcjonalny. Dotyczy to przede wszystkim i wprowadzenia szybu windowego, a także dokonanej - zgodnie z wymaganiami normowymi - przebudowy i modernizacji węzłów sanitarnych. Lokalizacje drzwi do dźwigów na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano z wykorzystaniem istniejących otworów okiennych. Wszystkie proponowane materiały wykończeniowe mają wysoką jakość i odpowiadają charakterowi i randze obiektu, stwarzając niepowtarzalny i specyficzny klimat wnętrz z epoki fine de siecle. Dotyczy to przede wszystkim kamiennych, ceramicznych i gresowych wykładzin, kutych elementów metalowych, zastosowanych farb elewacyjnych i wnętrzarskich, a także wystroju dźwigów osobowych. Modernizacja będzie obejmowała swym zakresem: wymianę pokrycia dachowego z częściową wymianą i naprawą elementów więźby dachowej, odtworzeniowy remont elewacji z wymiana stolarki okiennej, kompleksową wymianę wszystkich instalacji, a także remont piwnic polegający na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian zewnętrznych budynku. Przewiduje się likwidacje wtórnych ścianek i przepierzeń i ich wymianę na ścianki niepalne, wymianę wszystkich posadzek oraz renowacje i malowanie ścian i sufitów. Elementem zabytkowym do zachowania i konserwacji jest studnia doświetlająca w budynku Kasztanowa 5 wraz z drewnianą loggią. Ze względów historyczno - konserwatorskich modernizacja obiektu i dostosowanie do nowej funkcji wymaga zachowania zasadniczych elementów historycznej zabudowy oraz historycznej kompozycji, minimalnej i niezbędnej ingerencji na elewacjach budynków, a także dbałości o zachowanie charakteru i klimatu wnętrz i doboru materiałów wykończeniowych. Przyjmuje się powrót do oryginalnych rozwiązań układu przestrzennego kondygnacji powtarzalnych budynków, z wprowadzeniem stosownych korekt, odpowiadających współczesnym standardom użytkowania, jako kompromisu między wymogami konserwatorskimi a wymogami obecnego czasu. Projektowane nowe elementy budowlane, nie powinny zaburzyć istniejącej zabudowy historycznej zarówno formą jak i materiałem.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.05.2014.


KRYTERIA OCENY OFERT:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 60

2 - Jakość - 40


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości; Al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław; Sekretariat.
Jan Augustynowski
budynek obok przeznaczony do remontu, który ma się zacząć jeszcze w tym roku :)

61530_1000x.jpg61531_1000x.jpg
REKLAMA