[Kielce] Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc

[Kielce] Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc

Drogi i mosty/Kielce/Śródmieście
REKLAMA

O inwestycji [Kielce] Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc

Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc
Napisz komentarz
Jan Hawełko
Zakończyły się prace przy przebudowie skweru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Prace zrealizowane zostały w ramach projektu rewitalizacji Śródmieścia Kielc - etap 1. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie ok. 2 mln złotych. Wykonawca nie wywiązał się jednak ze wszystkich prac, jakie były do wykonania w danym terminie.

Nowa przestrzeń publiczna w Kielcach jest już dostępna dla mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano cokół pomnika na skwerze, aleję główną oraz boczne, a także posadzono ponad tysiąc sztuk nowych roślin.

pokaz-artykul.png
Letkowski
50793.big.jpg

50792.big.jpg

47910.big.jpg

50787.big.jpg
aniya
Zakończyła się realizacja zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3" - informuje Urząd Miasta Kielc.

pokaz-artykul.png
arleta
Zadanie 1. Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza),
Zadanie 2. Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha),
Zadanie 3. Przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Palcu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej),
Zadanie 4. Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ulicy Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc, 
Zadanie 5. Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej 3.
REKLAMA