[Kraków] Osiedle Harmonia

[Kraków] Osiedle Harmonia

Kraków/Anny Szwed-Śniadowskiej
REKLAMA

O inwestycji [Kraków] Osiedle Harmonia

Gigantyczne Osiedle Harmonia rośnie w Krakowie Bartla Development Grupa KTBS prowadzi przygotowania do budowy Osiedla Harmonia w Krakowie.Kompleks powstanie na nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulicy Bartla. W ramach przedsięwzięcia powstanie docelowo szesnaście obiektów wielorodzinnych z ok. 1 tys. lokalami. Pierwsza faza inwestycji obejmie budynek z 48 mieszkaniami.http://www.housemarket.pl/inwestycje/102/gigantyczne_osiedle_harmonia_rosnie_w_krakowie,5470.html

Napisz komentarz
Damian Daraż
12.09.2020
+7
Damian Daraż
Damian Daraż
Damian Daraż
Gigantyczne Osiedle Harmonia rośnie w Krakowie
Bartla Development Grupa KTBS prowadzi przygotowania do budowy Osiedla Harmonia w Krakowie.Kompleks powstanie na nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulicy
Bartla. W ramach przedsięwzięcia powstanie docelowo szesnaście obiektów
wielorodzinnych z ok. 1 tys. lokalami.
Pierwsza faza inwestycji obejmie budynek z 48 mieszkaniami.http://www.housemarket.pl/inwestycje/102/gigantyczne_osiedle_harmonia_rosnie_w_krakowie,5470.html

REKLAMA