[Medyka] Centrum Logistyczne "Medyka PKP Cargo"

REKLAMA

O inwestycji [Medyka] Centrum Logistyczne "Medyka PKP Cargo"

W Medyce niedaleko granicy polsko-ukraińskiej powstaje Centrum Logistyczne "Medyka PKP Cargo".
Napisz komentarz
elzipi
czesc
elzipi
czesc
elzipi
czesc
Gregs
Z początkiem stycznia zawiązana została spółka PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy na granicy polsko-ukraińskiej. To spółka ze 100-procentową własnością PKP CARGO, powstała na wzór działającego od kwietnia 2010 roku centrum logistycznego w Małaszewiczach.

Na rynku przeładunków w rejonie Medyka–Żurawica od kilku lat systematycznie wzrasta różnica wielkości tonażu pomiędzy importem a eksportem na korzyść importu, co przekłada się na wzrost przeładunków wykonywanych po polskiej stronie.

PKP CARGO S.A. zadecydowało o utworzeniu nowej spółki w ramach działań mających na celu zatrzymanie spadkowej tendencji udziału w rynku przewozów i przeładunków na granicy wschodniej. Działająca na podobnych zasadach spółka PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o. tylko w ciągu trzech pierwszych kwartałów obecności na rynku (od kwietnia do grudnia 2010 roku) była w stanie zwiększyć udziały grupy PKP CARGO LOGISTICS w przeładunkach na terenie Małaszewicz z niespełna 30 proc. do prawie 44 proc.

Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica oczekuje obecnie na rejestrację w KRS. Spółka zajmować się będzie obsługą graniczną przewozów, usługami transportowymi związanymi z handlem na granicy z Ukrainą, realizowanymi transportem kolejowym, a także kompleksową obsługą towarów, m.in. w zakresie przeładunku, składowania, segregowania, pakowania czy kruszenia.

Dzięki nowej spółce grupa PKP CARGO LOGISTICS będzie miała możliwość rozszerzenia operacji logistyczno–przeładunkowych, a w konsekwencji uzyska możliwości obsługi większego wolumenu przesyłek.

Utworzenie lokalnego podmiotu doprowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania własnego zaplecza, które będzie wymagało częściowej moderni­zacji. Pozwoli to w szybki sposób reagować na zmiany zachodzące na rynku i przyspieszy proces decyzyjny – mówi Andrzej Winter, członek zarządu Centrum Logistycznego Medyka-Żurawica ds. eksploatacyjnych.

Według niego PKP CARGO będzie mogło koncentrować się na organizacji podstawień na poszczególne terminale i organizowaniu prac przewozowych.

Taka forma restrukturyzacji daje też możliwość utrzymania miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w sytuacji kryzysu gospodarczego i wzrostu bezrobocia – dodaje Andrzej Winter.

W 2010 roku w rejonie Żurawica – Medyka przeładowano łącznie 1,69 mln ton towarów, w tym 1,26 mln ton rudy, 164 tys. ton artykułów budowlanych i 121 tys. ton metalu. Prognoza na 2011 rok zakłada wzrost przeładunków o niespełna 5 proc., do 1,77 mln ton, w tym rozpoczęcie przeładunków węgla, drewna, zboża itp. Oprócz tego w 2010 roku przeładowano tu 1970 sztuk kontenerów (prognoza na 2011 - 2500 sztuk).


PKP Cargo
Gregs
CL MEDYKA
REKLAMA