DODAJ

Muzeum Ceramiki

Muzeum Ceramiki 504888Muzeum Ceramiki 504892Muzeum Ceramiki 504889
Muzeum Ceramiki 504337Muzeum Ceramiki 504338
MAPABolesławiec
Zgorzelecka 28

15 stycznia 2021 roku Gmina Miejska Bolesławiec ogłosiła przetarg na wykonanie kompleksowej przebudowy niszczejącego pałacyku Pücklera z XIX wieku.

Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa, rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki.  

Do obowiązków wykonawcy należą wszelkie prace wynikające z decyzji pozwolenia na budowę, również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, oraz wynikające z decyzji i opinii Konserwatora Zabytków.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

-  przebudowę budynku uwzględniająca wszystkie branże i zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem parkingu

- remont dachu

- wykonanie elewacji

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej

- przebudowę klatki schodowej

- przebudowę poddasza

- aranżacje ekspozycji i wnętrz budynku.

Z dokumentacji projektowej wynika, że prace będą prowadzone w 2 etapach:

1 etap - „Przebudowa budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki”

2 etap - „Aranżacja wnętrz przestrzeni wystawienniczych, biurowych, edukacyjnych, recepcyjnych, socjalnych, magazynowych nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej 28-29 


Szczegóły - Muzeum Ceramiki
inwestorGmina Miejska Bolesławiec
Hermiona 25.01.2021, godz. 13:31
Muzeum Ceramiki 504886Muzeum Ceramiki 504887Muzeum Ceramiki 504888Muzeum Ceramiki 504889Muzeum Ceramiki 504890Muzeum Ceramiki 504891Muzeum Ceramiki 504892Muzeum Ceramiki 504893Muzeum Ceramiki 504894Muzeum Ceramiki 504895
odpowiedz
Hermiona 20.01.2021, godz. 18:45
Muzeum Ceramiki 504337Muzeum Ceramiki 504338
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję