DODAJ

Nowy Areszt Śledczy

Nie wiadomo kiedy ruszy budowa aresztu śledczego w Legnicy. Ministerstwu sprawiedliwości brakło w 2009 roku pieniędzy na ten cel.
Szczegóły - [Legnica] Nowy Areszt Śledczy
inwestorMinisterstwo sprawiedliwości
Orzech 15.08.2013, godz. 14:12
Teraz jest ściernisko a będzie areszt śledczy?

Fot. Dawid SołtysDziałka przy ul. Pątnowskiej w Legnicy już w 2005 roku została przeznaczona pod budowę aresztu śledczego. Jest projekt całego kompleksu, był ogłoszony nawet przetarg na budowę (w 2007 roku). Kwoty jakie żądały firmy za wybudowanie obiektów okazały się jednak za duże i na dłuższy czas plany budowy zostały odsunięte na bok. Jest jednak szansa by to się zmieniło. To efekt przeludnienia w zakładach penitencjarnych w województwie.

Więcej: http://e-legnickie.pl/index.php/wiadomo ... szt-ledczy
odpowiedz
Orzech 22.05.2011, godz. 22:55
Tak miał wygllądać ten nowy Areszt Śledczy w Legnicy: http://www.innova2.pl/projekty/20
odpowiedz
Orzech 27.04.2011, godz. 17:58
Nie ma aresztu - koniec ulg dla Służby Więziennej

Rada Miejska Legnicy jednomyślnie (26 kwietnia br.) przyjęła prezydencki projekt zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/8 ... ,id,t.html
odpowiedz
Orzech 07.04.2011, godz. 01:46
Ze względu na przeludnienie w dolnośląskich zakładach karnych, w Legnicy miał powstać areszt śledczy. Opracowano nawet dokumentację, wyznaczono miejsce na budowę więzienia, ale spadła liczba osób odbywających kary. W związku z tym realizacja inwestycji została zawieszona. Do kiedy? Tego nie wiadomo.

http://www.otolegnica.pl/news.php?id=63354
odpowiedz
Orzech 27.01.2011, godz. 00:58
W budżecie państwa nie ma w tym roku pieniędzy na budowę aresztu w Legnicy. Czy to koniec tej inwestycji?

Co z planami budowy legnickiego aresztu?

- Niestety, są problemy, bo nie ma pieniędzy na tę inwestycję - mówi Luiza Sałapa z Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. - W przyszłorocznym budżecie też prawdopodobnie się nie znajdą. Krótko mówiąc, na razie nie ma w planach budowy tego aresztu.pokaz-artykul.png
odpowiedz
KingaM 13.03.2009, godz. 08:19
Budowa aresztu śledczego w Legnicy w tym roku nie ruszy :(

O budowę aresztu śledczego w Legnicy Prezydent Tadeusz Krzakowski zabiega od ponad sześciu lat. Po pomyślnym zakończeniu długotrwałych uzgodnień i procedur, w maju 2005 roku gmina przekazała Skarbowi Państwa na ten cel niezbędny teren (działkę o powierzchni 8,6 ha w rejonie ul. Pątnowskiej). Zapadła decyzja o budowie, którą ujęto w planach majątkowych więziennictwa na 2007 rok. Okazało się jednak, że przeznaczone w budżecie państwa na realizację tej inwestycji środki są zbyt szczupłe. Nie pozwoliło to na skuteczne rozstrzygnięcie przetargu wykonawczego w roku 2007 i uniemożliwiło inwestycję również w roku 2008. Przygotowane kosztorysy określały wartość zaplanowanego na trzy lata przedsięwzięcia pn. „Budowa jednostki penitencjarnej w Legnicy” na około 77 milionów złotych.
Zaniepokojony opóźnieniami Prezydent Legnicy wystąpił w marcu 2008 roku do ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. W swoim liście kolejny raz podkreślił, że areszt w Legnicy ma niekwestionowane, ogromne znaczenie dla dolnośląskiego sądownictwa, policji i więziennictwa. Przyniesie też wymierne korzyści społeczności miasta. Jego powstanie pozwoli na:
- utworzenie 780 dodatkowych miejsc dla osadzonych,
- utworzenie około 250 nowych miejsc pracy,
- rozwiązanie problemu konwojowania z jednostek wrocławskich do sądów na terenie dawnego województwa legnickiego i obniżenie kosztów transportu,
- aktywizację firm świadczących różnorodne usługi na rzecz aresztu.
Minister odpowiedział: „Do końca 2008 roku powinna być zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Pomyślne zakończenie tego etapu prac pozwoli na rozpisanie nowego przetargu na początku 2009 r.”
Czas płynął, ale efektów nadal nie było. Do lobbingu włączył się legnicki Poseł, Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, który na prośbę Prezydenta Krzakowskiego interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister powtórzył swe deklaracje złożone wcześniej Prezydentowi Legnicy. Pod koniec 2008 roku, gdy perspektywa budowy wciąż się nie konkretyzowała, Marszałek Szmajdziński, wspólnie z Posłem Stanisławem Rydzoniem, kolejny raz wystąpił z zapytaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Resort w swej ostatniej udzielonej Marszałkowi odpowiedzi (23 stycznia br.) nie owijał już sprawy w bawełnę. „Należy podkreślić – czytamy w piśmie Podsekretarza Stanu - że przyznane z budżetu państwa środki finansowe, przewidziane na wydatki majątkowe więziennictwa w 2009 roku, pokrywają zaledwie 50% zgłoszonych potrzeb. (…) Reasumując, rozpoczęcie budowy jednostki penitencjarnej w Legnicy jest w bieżącym roku niemożliwe.”
To zła wiadomość dla Legnicy i regionu. I nie łagodzi jej kolejna mglista obietnica Ministerstwa z ostatniego zdania pisma:„(…) więziennictwo nadal jest zainteresowane budową nowego aresztu śledczego w Legnicy”.

http://umlegnica.miasto.biz/portal.php?aid=news&news=123686634149b915257b574
odpowiedz
Orzech 28.09.2008, godz. 21:55
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie prac projektowych polegających na przeprojektowaniu istniejącej dokumentacji projektowej budowy aresztu śledczego w Legnicy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac projektowych. W ramach zamówienia należy przeprojektować istniejącą dokumentację projektową budowy aresztu śledczego w Legnicy. Przeprojektowane zostaną wszystkie części dokumentacji.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.9.2008.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Anna Bożek-Nowicka prowadząca działalność pod firmą Innova-2 Projektowanie i Usługi Inwestycyjne, ul. Canaletta 75, PL-54-650 Wrocław. Tel. (46-71) 321 43 90. Faks (46-71) 321 43 90.

INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 219 603,23 PLN.
Bez VAT.

Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 658 800,00 PLN.
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0.
odpowiedz
Orzech 28.09.2008, godz. 21:53
Drugie podejście do budowy aresztu w Legnicy

W 2007 r. był już zatwierdzony plan budowy aresztu. Niestety, przetarg trzeba było unieważnić.
- Dyrektor Służby Więziennej podtrzymuje decyzję o potrzebie istnienia aresztu w Legnicy - mówi kapitan Luiza Sałapa, rzeczniczka SW w Warszawie. - Konieczna jest jednak weryfikacja kosztorysu tej inwestycji. Do końca tego roku powinna zostać opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. A na początku przyszłego zostanie ogłoszony nowy przetarg na wykonawcę.

W 2007 r. był już zatwierdzony plan budowy aresztu. W budżecie przewidziano na to 77 mln zł. Do przetargu przystąpiły trzy firmy, ale ich oferty opiewały na kwoty od 136 mln zł do 146 mln zł i przetarg trzeba było unieważnić. Na razie Służba Więzienna nie zdradza szczegółów co do wielkości i kosztów budżetu projektu, który teraz będzie opracowany.


Legnicki ratusz przekazał pod budowę 8 ha ziemi na obrzeżach miasta. Gdy z inwestycji nic nie wyszło, prezydent Tadeusz Krzakowski poprosił legnickich parlamentarzystów o lobbing w tej sprawie. Wydaje się, że z dobrym skutkiem. Legnica jako jedyne duże miasto w regionie nie ma aresztu śledczego.

Oskarżeni dowożeni są do sądu i prokuratury z Wrocławia, Świdnicy czy Jeleniej Góry.
- W kwietniu tego roku policjanci konwojowali do Legnicy przeszło sto osób - wylicza Paweł Petrykowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. - Drugie tyle do Lubina, Złotoryi i Jawora. Koszt dowiezienia aresztanta to około 20 zł. W konwojowaniu brało udział 65 policjantów.

Zygmunt Mułek
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję