Ronal III

Ronal III

Wałbrzych/Poniatów
REKLAMA

O inwestycji Ronal III

Projekt rozporządzenia Rady ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjainej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1561, z 2009 r. Nr 62, poz. 505 oraz z 2010 r. Nr 29, poz. 149 i Nr 163, poz. 1097) wprowadza się następujące zmiany:1) [...]2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK:a) w Podstrefie Wałbrzych opis granic i terenu Obszaru 9 w Kompleksie 1 otrzymuje brzmienie: „Obszar 9Obręby ewidencyjne: nr 10 - Poniatów, karta mapy 3, nr 24 - Poniatów, karta mapy 1, miasto WałbrzychGranica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 102/7, 102/6 i 102/5, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 i 14 do punktu nr 15. Stąd biegnie początkowo w kierunku południowym, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 do punktu nr 24 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 44/7. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 25, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/7, 45 i ul. Władysława Orkana. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Władysława Orkana przez punkty nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34,35, 36, 37 i 38 do punktu nr 39 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 49. W punkcie nr 39 skręca na północ i przez punkt nr 40 dochodzi do punktu nr 41. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 46, będącego północno-zachodni narożnik działki nr 6/5. Z punktu nr 46 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 110/5 przez punkt nr 47 do punktu nr 48, stanowiącego południowo--zachodni narożnik działki 104/13. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 49, gdzie załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkty nr: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 do punktu nr 58, położonego u zbiegu działek nr: 104/9, 104/7 i 104/12. W punkcie 58 zmienia kierunek na wschodni i przez punkt nr 59 dochodzi do punktu nr 60. Tu skręca na północny wschód i przez punkty nr: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Uzasadnienie

- Podstrefa Wałbrzych - 25,5298 ha - teren prywatnyTeren o powierzchni 25,5298 ha będący własnością INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z 0,0. (spółka strefy wałbrzyskiej oraz miast: Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów), położony w pobliżu istniejącej Podstrefy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod funkcje przemysłowo-składowe. Wszystkie sieci infrastrukturalne znajdują się w odległości ok. 100 m od terenu, co pozwala na poprowadzenie przyłączy. Dojazd do terenu zapewnia ul. Orkana. Teren włączany jest do strefy w związku z nową inwestycją Ronal sp. z o.o., opisaną w pkt 6 uzasadnienia.
Napisz komentarz
please delete this account
please delete this account
Industrieobjekt in Waldenburg, Polen - Rasanter Baufortschritt durch internationale Kooperation einzelner Unternehmenseinheiten der Heberger-Gruppe
Im Auftrag der Ronal Polska Sp.z o.o. entsteht im polnischen Waldenburg eine Produktionsanlage der Aluminium verarbeitenden Industrie auf 45.000 m² Bruttogeschossfläche.

In Kooperation verschiedenster Unternehmenseinheiten errichtet die Heberger Bau AG eine schlüsselfertige Industrieanlage in kürzester Realisationszeit.

Nur durch die optimale Verbindung der internationalen Unternehmenseinheiten konnte dieses Projekt im Design & Build Verfahren umgesetzt werden. Nach Erarbeitung der ersten Maschinenkonzepte im September 2011 konnten bis dato neben der Baugenehmigung, die Ausführungsplanung und die Montageplanung umgesetzt werden. Seit Baubeginn im November 2011 konnten die Gründungsarbeiten, die Stahlbetonskelettbauweise sowie die Dachabdichtung komplett fertiggestellt werden. Auch die Fassaden- und Bodenplattenarbeiten liegen zum jetzigen Zeitpunkt vor dem Terminplan.

Sowohl die Außenanlagen als auch die haustechnischen Einbauten werden derweil so weit forciert, dass bereits im September diesen Jahres mit dem Einbau der Anlagentechnik durch den Auftraggeber begonnen werden kann.

Nur durch die effiziente Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmenseinheiten und dem Kunden kann der sehr ehrgeizige Fertigstellungstermin - Frühjahr 2013 - realisiert werden.

Bei diesem Projekt wurde ein weiteres Mal deutlich, dass durch die konsequente und frühzeitige Einbindung des Firmen Know-hows, insbesondere im Bereich Industriebau, eine kosten- und zeiteffiziente Umsetzung der Kundenwünsche realisiert werden konnten.

5199c4b7c3c84af7d9fa6542219bfd05.jpg
3ba8602ae424d648f7072c402360345f.jpg
4Ronal_800.jpg

http://www.heberger.de
please delete this account
please delete this account
44407_1000x.jpg
Tsamb
43802_1000x.jpg
please delete this account
Na polské straně Krkonoš v průmyslové zóně města Walbrzych vyrůstá na zelené louce další výrobní závod našeho stálého klienta společnosti Ronal AG. Celková plocha areálu na výrobu kvalitních hliníkových kol je 191.270m2.

Výrobní hala o rozměrech 131x337 m je tvořena železobetonovou prefabrikovanou nosnou konstrukcí tvořenou 380 sloupy s nabetonovanými patkami. Stropy vícepodlažní části budou provedeny z předpjatých dutinových panelů (Spirol). Opláštění objektu je navrženo v kombinaci pohledových sendvičových železobetonových a PUR panelů a střešní souvrství je tvořeno minerální izolací se svařovanou PVC fólií na trapézových pleších. Podlaha haly je železobetonová deska s rozptýlenou výztuží, hlazená se vsypem o tloušťce 200 mm. Těžší technologické zařízení bude mít své základové desky.

Závod je z části třípodlažní a je rozdělen do 6 oblastí. Výrobní část umístěná v přízemí haly bude zahrnovat tavírnu se slévárnou, linku na tepelné opracování odlitků, lakovnu, chemický sklad, rentgenovou místnost technické kontroly a vysokoregálový sklad. Další její částí je sociální zázemí zahrnující šatny a kuchyň s jídelnou pro zaměstnance. Ve 1. podlaží budou umístěny kanceláře, společenské prostory a ve 2. podlaží technické zázemí objektu.

Součástí areálu bude vjezdová část s vrátnicí, vnitroareálová komunikace s parkovištěm o celkové rozloze 34.250 m2, retenční nádrž dešťové vody o objemu 2000m3, inženýrské sítě, trafostanice, regulační stanice plynu. Projekt zahrnuje také sadové úpravy na ploše o rozloze 102.000m2.

Předpokládané dokončení stavby a zahájení zkušebního provozu je plánováno na duben 2013.


dsc09200ze.jpg
dsc09205co.jpg
dsc09206v.jpg
dsc09208v.jp
dsc09214p.jp
dsc09230ty.jpg
dsc09239e.jp
dsc09240i.jpg
dsc09243h.jpg
img6256large.jpg
img6262large.jpg
img6309large.jpg
http://www.heberger.cz/
REKLAMA