Stacja Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim

REKLAMA

O inwestycji Stacja Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim

5 października 2023 r., Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze dokonał odbioru instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim. Jest to pierwsza tego typu instalacja na obiektach twardogórskiej Spółki komunalnej. Moc instalacji to 30 kWp, a koszt jej wybudowania wyniósł zgodnie z umową 211 362,75 zł brutto. Instalację wykonała firma Sunwilo z Częstochowy. Należy również dodać, że ZGK sp. z o.o. w Twardogórze na realizację zadania, pozyskała wsparcie finansowe w postaci niskooprocentowanej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie blisko 138 000 zł.

Dzięki tej instalacji ok 25-40% energii elektrycznej zużywanej w procesie produkcji i podania do sieci wody, będzie czystą energią wyprodukowaną dzięki temu, że „świeci słońce”. Korzyści z uruchomienia tej instalacji to z jednej strony działania na rzecz ochrony środowiska związane ze zmniejszeniem emisji co2 a z drugiej zmniejszenie kosztów związanych z produkcją wody. Prognozy wskazują, że konsumpcja energii własnej daje realne szanse zwrotu kosztów instalacji po ok 6-7 latach bez kwot związanych ze sprzedażą nadwyżek energii do sieci.

Opinie o Stacja Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim

Napisz komentarz
REKLAMA