[Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom"

[Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom"

REKLAMA

O inwestycji [Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom"

Inwestycja polega na remoncie konserwatorskim i przebudowie zabytkowego budynku "Białej Sali" (d. Kursaal - Salon Kuracyjny) przy ul. Kościuszki 21 w Szczawnie Zdroju, woj. Dolnośląskie z uwzględnieniem: zachowania istniejącej funkcji usługowej: lokal gastronomiczny z zapleczem - na parterze i w piwnicach. przywrócenia umotywowanej historycznie funkcji hotelowej zachowania walorów historyczno-architektonicznych obiektu optymalnego wykorzystania obiektu do celów funkcji hotelowo-gastronomicznej przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych zapewnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej zapewnienia warunków sanitarnych oraz bhp zapewnienia obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki zakresu remontu i przebudowy wynikającego ze stanu technicznego budynku oraz dostosowania do nowych warunków funkcjonalno-użytkowych. Więcej informacji: www.projektmanagement.pl
Napisz komentarz
please delete this account
Inwestycja polega na remoncie konserwatorskim i przebudowie zabytkowego budynku ,,Białej Sali" (d. Kursaal - Salon Kuracyjny)  przy  ul. Kościuszki 21 w Szczawnie  Zdroju,  woj. Dolnośląskie z uwzględnieniem:


zachowania istniejącej funkcji usługowej:  lokal gastronomiczny z zapleczem - na parterze i w piwnicach.


przywrócenia umotywowanej historycznie funkcji hotelowej  


zachowania walorów historyczno-architektonicznych obiektu


optymalnego wykorzystania obiektu do celów funkcji hotelowo-gastronomicznej
przystosowania budynku  dla potrzeb osób niepełnosprawnych


zapewnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej


zapewnienia warunków sanitarnych oraz bhp


zapewnienia obowiązujących warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki
zakresu remontu i przebudowy  wynikającego ze stanu technicznego budynku oraz dostosowania do nowych warunków funkcjonalno-użytkowych.


Obiekt jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem 671/WŁ-  wpis  z  dn. 22.02.1977- jako element zespołu zabudowań zdrojowych.  Projekt podlega uzgodnieniu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.
Budynek  wzniesiony w l. 1839-1842  wg. projektu Josepha Friedricha Raabe . Salon Kuracyjny ( Kursaal), obecnie  tzw. ,, Biała Sala",  jest dziś jedynym zachowanym elementem najstarszej zabudowy zdrojowej Szczawna Zdroju.  Historyczne centrum życia towarzyskiego i kulturalnego uzdrowiska. Mieścił na parterze  salę koncertową, salę bilardową  oraz salę jadalną. Na piętrze znajdowały się pokoje gościnne. Przed II wojną św. - hotel ( 1938 - Kurpark-Hotel)  . Po 1945 r. -   lokal taneczny i restauracja Podstawowe parametry i gabaryty obiektu:
Powierzchnia netto: 1113,56 m2
Powierzchnia zabudowy: 507,56 m2 + taras 60.62 m2
Kubatura: 6 616,7 m3
 
 http://projektmanagement.pl/

REKLAMA