DODAJ

Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom"

[Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom" 7784[Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom" 7782[Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom" 7783
[Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom" 7781[Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom" 7780

Inwestycja polega na remoncie konserwatorskim i przebudowie zabytkowego budynku "Białej Sali" (d. Kursaal - Salon Kuracyjny) przy ul. Kościuszki 21 w Szczawnie Zdroju, woj. Dolnośląskie z uwzględnieniem:

zachowania istniejącej funkcji usługowej: lokal gastronomiczny z zapleczem - na parterze i w piwnicach.

przywrócenia umotywowanej historycznie funkcji hotelowej

zachowania walorów historyczno-architektonicznych obiektu

optymalnego wykorzystania obiektu do celów funkcji hotelowo-gastronomicznej

przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

zapewnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej

zapewnienia warunków sanitarnych oraz bhp

zapewnienia obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

zakresu remontu i przebudowy wynikającego ze stanu technicznego budynku oraz dostosowania do nowych warunków funkcjonalno-użytkowych.

Więcej informacji: www.projektmanagement.pl

Szczegóły - [Szczawno-Zdrój] Remont zabytkowego hotelu "Biały Dom"
inwestorProjektmanagement Polska Sp. z o.o.
wykonawcaProjektmanagement Polska Sp. z o.o.
eyango 04.09.2010, godz. 15:14
Inwestycja polega na remoncie konserwatorskim i przebudowie zabytkowego budynku ,,Białej Sali" (d. Kursaal - Salon Kuracyjny)  przy  ul. Kościuszki 21 w Szczawnie  Zdroju,  woj. Dolnośląskie z uwzględnieniem:


zachowania istniejącej funkcji usługowej:  lokal gastronomiczny z zapleczem - na parterze i w piwnicach.


przywrócenia umotywowanej historycznie funkcji hotelowej  


zachowania walorów historyczno-architektonicznych obiektu


optymalnego wykorzystania obiektu do celów funkcji hotelowo-gastronomicznej
przystosowania budynku  dla potrzeb osób niepełnosprawnych


zapewnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej


zapewnienia warunków sanitarnych oraz bhp


zapewnienia obowiązujących warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki
zakresu remontu i przebudowy  wynikającego ze stanu technicznego budynku oraz dostosowania do nowych warunków funkcjonalno-użytkowych.


Obiekt jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem 671/WŁ-  wpis  z  dn. 22.02.1977- jako element zespołu zabudowań zdrojowych.  Projekt podlega uzgodnieniu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.
Budynek  wzniesiony w l. 1839-1842  wg. projektu Josepha Friedricha Raabe . Salon Kuracyjny ( Kursaal), obecnie  tzw. ,, Biała Sala",  jest dziś jedynym zachowanym elementem najstarszej zabudowy zdrojowej Szczawna Zdroju.  Historyczne centrum życia towarzyskiego i kulturalnego uzdrowiska. Mieścił na parterze  salę koncertową, salę bilardową  oraz salę jadalną. Na piętrze znajdowały się pokoje gościnne. Przed II wojną św. - hotel ( 1938 - Kurpark-Hotel)  . Po 1945 r. -   lokal taneczny i restauracja Podstawowe parametry i gabaryty obiektu:
Powierzchnia netto: 1113,56 m2
Powierzchnia zabudowy: 507,56 m2 + taras 60.62 m2
Kubatura: 6 616,7 m3
 
 http://projektmanagement.pl/

odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję