Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny

REKLAMA

O inwestycji Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny

W regionie zachodniopomorskim, gdzie brak jest jednostek badawczo-rozwojowych oraz dominują przedsiębiorstwa mikro i małe tworzenie warunków sprzyjających transferowi nowych technologii do gospodarki jest szczególnie ważne.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o. o. utworzony został w 2000 roku i jest w 100% własnością Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie ze statutem jest organizacją non-profit. Misją SPNT jest osiągnięcie wzrostu produkcji w regionie opartej na nowych, innowacyjnych technologiach oraz wzrost zatrudnienia w regionie.

Napisz komentarz
Orzech
W regionie zachodniopomorskim, gdzie brak jest jednostek badawczo-rozwojowych oraz dominują przedsiębiorstwa mikro i małe tworzenie warunków sprzyjających transferowi nowych technologii do gospodarki jest szczególnie ważne.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o. o. utworzony został w 2000 roku i jest w 100% własnością Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie ze statutem jest organizacją non-profit. Misją SPNT  jest osiągnięcie wzrostu produkcji w regionie opartej na nowych, innowacyjnych technologiach oraz wzrost zatrudnienia w regionie.
 

 

W SPNT podstawową zasadą działania jest wspieranie innowacyjności poprzez:
A. tworzenie środowiska współpracy  i podstawowej infrastruktury dla wspierania MMŚP, takie jak portale kooperacyjne (internetowe) wraz z systemami zarządzania projektami, laboratoria, przestrzenie biurowe i konferencyjno-wystawiennicze,
B. pomoc w tworzeniu nowych firm - inkubator przedsiębiorczości,
C. wdrażanie innowacji na wzorcowych przykładach, ich powielanie, stosowanie rozwiniętych form kooperacji oraz tworzenie sieci współpracy firm, uczelni oraz instytucji.
Osiągnięcie tych działań możliwe jest dzięki wdrażaniu nowych technologii, podwyższaniu kwalifikacji pracowników oraz stosowaniu w przedsiębiorstwach nowych form organizacyjnych, zapewniających wysoki poziom współpracy.  Realizacji tych celów i zadań służy, wdrażany przez SPNT, System Wspierania Innowacji.

Więcej informacji: 
http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/parki_przemyslowe_i_technologiczne/szczecin
REKLAMA