DODAJ

Składowisko Odpadów Przemysłowych i Zakład Recyklingu Odpadów

[Wałbrzych] Składowisko Odpadów Przemysłowych i Zakład Recyklingu Odpadów 26359[Wałbrzych] Składowisko Odpadów Przemysłowych i Zakład Recyklingu Odpadów 26358[Wałbrzych] Składowisko Odpadów Przemysłowych i Zakład Recyklingu Odpadów 16880
W Wałbrzychu powstanie Składowisko Odpadów Przemysłowych i Zakład Recyklingu Odpadów.
Szczegóły - [Wałbrzych] Składowisko Odpadów Przemysłowych i Zakład Recyklingu Odpadów
inwestorMOBRUK S.A.
eyango 29.11.2011, godz. 12:32
Czy ktoś połączył te tematy? Bo jak dla mnie Zakład wydobywczy, zakład przetwórstwa i składowisko - to trzy różne inwestycje, w trzech rożnych lokalizacjach, mającego jedynie wspólnego inwestora,
odpowiedz
DlugiX 15.11.2011, godz. 08:37
nowa droga do zakładu przetwórstwa mułów węglowych, ulica Kosteckiego:
26358_1000x.jpg

26359_1000x.jpg
odpowiedz
Tsamb 10.11.2011, godz. 14:31
Prezydent Roman Szełemej uważa, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotycząca wałbrzyskiego Mo–Bruku nie zamyka drogi mającej na celu zamknięcie składowiska odpadów.
Dziś podczas konferencji prasowej poświęconej budowie nowych żłobków w Wałbrzychu, dziennikarze nie omieszkali zapytać prezydenta Romana Szełemeja na temat jego zdania w sprawie wałbrzyskiego Mo-Bruku. Przypomnijmy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska

pokaz-artykul.png
odpowiedz
eyango 15.05.2011, godz. 13:01
16879_1000x.jpg16880_1000x.jpg
odpowiedz
eyango 25.03.2011, godz. 17:31
WRM.DGPiŚ-76240/40/ 1847 /10/11 Wałbrzych, dn. 04.03.2011 r.

[size=150:echehlz0]OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA[/size:echehlz0]


Na podstawie art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w dniu 04.03.2011 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji z dnia 28.02.2011 r. odmawiającej wydania na rzecz firmy Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:


„Budowa przenośnej hali namiotowej o lekkiej konstrukcji stalowej, krytej tkaniną syntetyczną – Wałbrzych ul. Górnicza – dz. nr ew. 26/37”

Inwestor – Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna

Z ww. decyzją można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/d ... mp=325&r=r
odpowiedz
eyango 25.03.2011, godz. 17:29
Minister Środowiska 16 marca 2011 roku stwierdził nieważność pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1 i 4 przez firmę Mo-BRUK S.A.

Pozwolenie z lipca 2007 roku, którego Mo-BRUKOWI udzielił Wojewoda Dolnośląski, obejmowało:
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- Zakład Recyklingu Odpadów, który miał odzyskiwać odpady niebezpieczne.

W opinii Ministra decyzja Wojewody powinna zawierać odrębne ustalenia dla każdej instalacji objętej pozwoleniem, określając ilości i rodzaje odpadów wytworzonych, odzyskanych lub unieszkodliwionych. Tymczasem decyzja zawiera łączne ustalenia dla składowiska i zakładu, co jest sprzeczne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wojewoda dopuścił do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, czego zakazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006 roku.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
eyango 25.03.2011, godz. 17:27
WRM.DGPiŚ-76240/31/ 2163 /10/11 Wałbrzych, 10.03.2011 r.

[size=150:3u134a08]OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA[/size:3u134a08]


Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że firma Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej, w odpowiedzi na wezwanie do ponownego przeanalizowania treści przedłożonego raportu wraz z uzupełnieniami i odniesienia się do wszystkich pytań, zarzutów i stwierdzeń przedłożonych do zgromadzonej dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa instalacji do produkcji granulatu cementowego”

realizowanego w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, na działkach nr 26/40, 26/38, 26/32, 26/36, 26/42, 26/43, obręb nr 40 Podgórze, przedłożyła do tut. Organu dokumentację uzupełniającą - uzupełnienie z dnia 23.02.2011 r. (Aneks do raportu) oraz z dnia 23.02.2011 r. znak SK/Korz/1971/11. W związku z powyższym Prezydent Miasta Wałbrzycha pismami z dnia 04.03.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o ponowne przeanalizowanie zgromadzonego materiału w świetle wydanej opinii oraz uzgodnienia.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości:
– zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu,
– składania przez zainteresowanych uwag i wniosków do przedłożonego uzupełnienia w terminie 21 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, tj. najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2011 r. Uwagi i wnioski w tej sprawie mogą być wnoszone codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 :
• w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu,
• ustnie do protokołu, w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu. Sprawę prowadzi inspektor Zespołu Ochrony i Kształtowania Środowiska – Karolina Pankowska-Sowa, tel. 074 66-55-335.

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/d ... mp=325&r=r
odpowiedz
eyango 25.03.2011, godz. 17:25
Składowisko Odpadów Przemysłowych, Zakład Recyklingu Odpadów , Produkcja Garnulatu Cementowego
http://www.mobruk.pl/oferta-skladowisko ... lowych.php
http://www.mobruk.pl/oferta-recykling-odpadow.php
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję