[Wrocław] Gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego

[Wrocław] Gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Kamienice i zabytki/Wrocław/Śródmieście/Plac Grunwaldzki
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Remont głównego gmachu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ulicy Norwida.
Napisz komentarz
Orzech
11.09.2011 - Jedno z najlepszych nocnych podświetleń budynków we Wrocławiu:

1-7.jpg

2-6.jpg

4-6.jpg

3-6.jpg

Zdjęcia: Andgro - Skyscrapercity
Orzech
Zdjęcia wnętrz (remont): http://www.inter-system.com.pl/content. ... 49&ids=216
Orzech
Wrocław: Wykonanie remontu elewacji z wymianą okien w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25, elewacje budynków: biblioteki głównej, budynku A-5, budynku Działu Konserwacji i Nadzorów, budymku Katedry Technologii i Katedry Chemii.

data zamieszczenia: 25.08.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INWESTREM Biuro Inżynierskie Tadeusz Włostowski, ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 566834,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 590366,43

Oferta z najniższą ceną: 590366,43 / Oferta z najwyższą ceną: 788842,33

Waluta: PLN.
Orzech
Wrocław: Wykonanie remontu elewacji z wymianą okien w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25, elewacje budynków: biblioteki głównej, budynku A-5, budynku Działu Konserwacji i Nadzorów, budymku Katedry Technologii i Katedry Chemii.

data zamieszczenia: 22.07.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Wykonanie remontu elewacji z wymianą okien w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25, elewacje budynków: biblioteki głównej, budynku A-5, budynku Działu Konserwacji i Nadzorów, budynku Katedry Technologii i Katedry Chemii, tj.: Dla czterech budynków Uniwersytetu Przyrodniczego - biblioteki głównej, budynku A-5, budynku Działu Konserwacji i Nadzorów, budynku Katedry Technologii i Katedry Chemii w ramach przetargu planuje się wykonanie prac z zakresu: Dach - wymiana pokrycia wraz z instalacją odgromową oraz rury spustowe i rynny, Okna - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej Elewacja - wyprawy elewacyjne wraz z ociepleniem. które należy wykonać zgodnie z: 1.przedmiarami robót, 2.specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 3.Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 4.przepisami Prawa budowlanego, 5.uwarunkowaniami istniejącej infrastruktury technicznej, 6.przepisami bhp i p.poż., 7. ewentualnej wizji lokalnej.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2011 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6, pok. 102, I piętro.
Orzech
Wrocław: Dostawa i montaż oświetlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 42, ul. C.K. Norwida 25-27.

data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JURMALTECH Paweł Urbaniak, ,, ul. Matejki 13, 63-900 Rawicz-Masłowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 604923,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 482814,20


Oferta z najniższą ceną: 482814,20 / Oferta z najwyższą ceną: 769120,14

Waluta: PLN.
Jan Augustynowski
18551_1000x.jpg18552_1000x.jpg
REKLAMA