DODAJ

Jedności Narodowej 77

[Wrocław] Jedności Narodowej 77 14548
[Wrocław] Jedności Narodowej 77 26861[Wrocław] Jedności Narodowej 77 25100[Wrocław] Jedności Narodowej 77 24207[Wrocław] Jedności Narodowej 77 24206
Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 77

data zamieszczenia: 22.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 77. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 10.05.2011r. do 15.07.2011r.,

II etap - remont elewacji frontowej od 15.07.2011r. do 30.09.2011r.,

III etap - remont elewacji podwórzowej od 02.04.2012r. do 16.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w książce przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu Św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.
Szczegóły - [Wrocław] Jedności Narodowej 77
inwestor"Atena" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jan Augustynowski 24.11.2011, godz. 00:03
26861_1000x.jpg
odpowiedz
grzybson 29.10.2011, godz. 18:44
25100_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 18.10.2011, godz. 15:52
odpowiedz
alsen strasse 67 17.10.2011, godz. 19:04
17.10


24206_1000x.jpg24207_1000x.jpg
odpowiedz
grzybson 02.10.2011, godz. 23:15
23317_1000x.jpg
odpowiedz
Godfath3r 16.09.2011, godz. 12:47
Dzisiaj:

22434_1000x.jpg
odpowiedz
alsen strasse 67 24.03.2011, godz. 07:45
14548_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 22.03.2011, godz. 20:07
Jedności Narodowej 77

52595.jpg
Foto: Siloy - www.wroclzw.dolny.lslask.org.pl
odpowiedz
Orzech 22.03.2011, godz. 20:06
Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 77

data zamieszczenia: 22.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 77. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 10.05.2011r. do 15.07.2011r.,

II etap - remont elewacji frontowej od 15.07.2011r. do 30.09.2011r.,

III etap - remont elewacji podwórzowej od 02.04.2012r. do 16.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w książce przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu Św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję