DODAJ
Wrocław: Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m.in.: a) zbicie tynków na elewacji od strony podwórza i na klatce schodowej przy ścianie zewnętrznej (od strony podwórza), b) naprawę spękanych ścian na elewacji od strony podwórza, c) wymianę uszkodzonych nadproży na klatce schodowej, d) naprawę uszkodzonych spoczników na klatce schodowej, e) wymianę stolarki okiennej od strony podwórza, f) wymianę drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza, g) wykonanie nowych tynków na elewacji i na klatce schodowej, h) wykonanie ocieplenia elewacji od strony podwórza, i) wykonanie zadaszenia świetlika nad klatką schodową oraz nad wejściem do budynku od strony podwórza.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 13, parter lub w Kancelarii Ogólnej Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
Szczegóły - [Wrocław] Kluczborska 23
inwestorZarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
Orzech 12.07.2011, godz. 23:29
data zamieszczenia: 12.07.2011

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370834,03 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUD - REM Anna Zadrożna, Ciepielowice

Cena wybranej oferty: 260358,07 PLN
odpowiedz
Orzech 01.06.2011, godz. 20:09
KLUCZBORSKA 23

54068.jpg
Foto: Siloy - www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
odpowiedz
Orzech 01.06.2011, godz. 20:05
Wrocław: Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m.in.: a) zbicie tynków na elewacji od strony podwórza i na klatce schodowej przy ścianie zewnętrznej (od strony podwórza), b) naprawę spękanych ścian na elewacji od strony podwórza, c) wymianę uszkodzonych nadproży na klatce schodowej, d) naprawę uszkodzonych spoczników na klatce schodowej, e) wymianę stolarki okiennej od strony podwórza, f) wymianę drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza, g) wykonanie nowych tynków na elewacji i na klatce schodowej, h) wykonanie ocieplenia elewacji od strony podwórza, i) wykonanie zadaszenia świetlika nad klatką schodową oraz nad wejściem do budynku od strony podwórza.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 13, parter lub w Kancelarii Ogólnej Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję