[Wrocław] Kluczborska 23

Kamienice i zabytki/Wrocław/Śródmieście/Ołbin
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Kluczborska 23

Wrocław: Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m.in.: a) zbicie tynków na elewacji od strony podwórza i na klatce schodowej przy ścianie zewnętrznej (od strony podwórza), b) naprawę spękanych ścian na elewacji od strony podwórza, c) wymianę uszkodzonych nadproży na klatce schodowej, d) naprawę uszkodzonych spoczników na klatce schodowej, e) wymianę stolarki okiennej od strony podwórza, f) wymianę drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza, g) wykonanie nowych tynków na elewacji i na klatce schodowej, h) wykonanie ocieplenia elewacji od strony podwórza, i) wykonanie zadaszenia świetlika nad klatką schodową oraz nad wejściem do budynku od strony podwórza.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 13, parter lub w Kancelarii Ogólnej Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

Opinie o [Wrocław] Kluczborska 23

Napisz komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Kluczborska 23
Orzech
data zamieszczenia: 12.07.2011

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370834,03 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUD - REM Anna Zadrożna, Ciepielowice

Cena wybranej oferty: 260358,07 PLN
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Kluczborska 23
Orzech
KLUCZBORSKA 23

54068.jpg
Foto: Siloy - www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Kluczborska 23
Orzech
Wrocław: Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m.in.: a) zbicie tynków na elewacji od strony podwórza i na klatce schodowej przy ścianie zewnętrznej (od strony podwórza), b) naprawę spękanych ścian na elewacji od strony podwórza, c) wymianę uszkodzonych nadproży na klatce schodowej, d) naprawę uszkodzonych spoczników na klatce schodowej, e) wymianę stolarki okiennej od strony podwórza, f) wymianę drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza, g) wykonanie nowych tynków na elewacji i na klatce schodowej, h) wykonanie ocieplenia elewacji od strony podwórza, i) wykonanie zadaszenia świetlika nad klatką schodową oraz nad wejściem do budynku od strony podwórza.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 13, parter lub w Kancelarii Ogólnej Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA