DODAJ

Kniaziewicza 40

[Wrocław] Kniaziewicza 40 5223[Wrocław] Kniaziewicza 40 5222[Wrocław] Kniaziewicza 40 5221
Planowana inwestycja obejmuje remont kapitalny i przebudowę ze zmianą struktury mieszkań budynku mieszkalnego przy ul. Kniaziewicza 40 wraz z budową niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, norm i wymogów. Projektowana rewitalizacja obiektu jest kontynuacją robót budowlanych prowadzonych aktualnie w kamienicy, związanych z budową przyległego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pułaskiego 35-45.
Planowana struktura mieszkań: mieszkania 3 pokojowe o powierzchni około 65-75 m2 oraz ewentualnie 1 pokojowe o powierzchni około 35 m2.
Niezbędne jest opracowanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku i zakres niezbędnych robót remontowych. Przewiduje się m.in. wykonanie : nowych stropów ze wzmocnieniem konstrukcji budynku, klatki schodowej, przekrycia z ociepleniem dachu, izolacje przeciwwilgociowe, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, okładzin ściennych, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrznych, remontu zabytkowej elewacji, ocieplenia elewacji szczytowej i od strony podwórza.

więcej na stronach:

http://www.zim.wroc.pl/inwestycje/przebudowa_budynku_mieszkalnego_przy_ul__kniaziewicza_40__58.html&referer=inwestycje_w_realizacji

http://www.przetargi.egospodarka.pl/254 ... 007_2.html
Szczegóły - [Wrocław] Kniaziewicza 40
inwestorZarząd Inwestycji Miejskich miasta Wrocław
wykonawcaArkop Deweloper
realizacja inwestycjiII kw. 0
Orzech 29.06.2010, godz. 10:59
Nowe sufity, przebudowana klatka schodowa, zamiast pieców kaloryfery podłą- czone do sieci miejskiej. I w każdym z 10 mieszkań - łazienka z toaletą. W ramach remontu zabytkowej elewacji zostały odtworzone wszystkie detale architektoniczne.

Firma Arkop, przebudowująca przy ul. Kniaziewicza 3-piętrową kamienicę komunalną z lat 20. ubiegłego wieku, kończy właśnie roboty. Robotnicy mieli się wyrobić do końca drugiego kwartału - i udało się.


pokaz-artykul.png
odpowiedz
alsen strasse 67 26.06.2010, godz. 16:29
25.06

5221_1000x.jpg5222_1000x.jpg5223_1000x.jpg
odpowiedz
anubis 22.01.2010, godz. 11:36
20.01.2010

3_246.jpg

4_187.jpg
www.zim.wroc.pl
odpowiedz
Jacques 23.02.2009, godz. 22:40
Data rozstrzygnięcia
17-02-2009


Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu informuje, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z
późniejszymi zmianami ), że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę:
PB-H ARKOP
Krzysztof Pianowski i s-ka Spółka Jawna
ul. Robotnicza 52
53-608 Wrocław
za cenę ryczałtową brutto: 2 130 068,89 zł
odpowiedz
Orzech 06.01.2009, godz. 23:35
Wrocław: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 40 we Wrocławiu.

data zamieszczenia: 05.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 40 we Wrocławiu. Dane charakterystyczne : -Powierzchnia zabudowy 221,71m2 -Powierzchnia użytkowa mieszkań 748,73m2 -Powierzchnia całkowita (z pom. piwnicznymi) 1016,00 m2 -Ilość kondygnacji nadziemnych 5 -Kubatura budynku 3229,66 m3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2009 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15 A Kancelaria (parter).
odpowiedz
Orzech 25.01.2008, godz. 17:56
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 40 we Wrocławiu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Władysław Bagiński Aleksandra BagińskaPracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON sc
ul. Kasztanowa 15,
46-053 Suchy Bór

http://www.zim.wroc.pl/przetarg/Przetar ... ejszej.pdf
odpowiedz
Orzech 20.12.2007, godz. 21:07
Ogłoszenie z dnia 2007-12-19

Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 40 we Wrocławiu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE INWESTYCJI
Planowana inwestycja obejmuje remont kapitalny i przebudowę ze zmianą struktury mieszkań budynku mieszkalnego przy ul. Kniaziewicza 40 wraz z budową niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, norm i wymogów. Projektowana rewitalizacja obiektu jest kontynuacją robót budowlanych prowadzonych aktualnie w kamienicy, związanych z budową przyległego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pułaskiego 35-45.
Planowana struktura mieszkań: mieszkania 3 pokojowe o powierzchni około 65-75 m2 oraz ewentualnie 1 pokojowe o powierzchni około 35 m2.
Niezbędne jest opracowanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku i zakres niezbędnych robót remontowych. Przewiduje się m.in. wykonanie : nowych stropów ze wzmocnieniem konstrukcji budynku, klatki schodowej, przekrycia z ociepleniem dachu, izolacje przeciwwilgociowe, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, okładzin ściennych, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrznych, remontu zabytkowej elewacji, ocieplenia elewacji szczytowej i od strony podwórza.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław, pokój
nr 18.

http://www.przetargi.egospodarka.pl/254 ... 007_2.html

Aktualny wygląd kamienicy przy Kniaziewicza 40

184671.jpg
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję