[Wrocław] Komisariat Policji "Wrocław-Krzyki", ul. Ślężna

[Wrocław] Komisariat Policji "Wrocław-Krzyki", ul. Ślężna

REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Komisariat Policji "Wrocław-Krzyki", ul. Ślężna

Wrocław: Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki, ul. Ślężna 115-129 - etap I.

data zamieszczenia: 27.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki, ul. Ślężna 115-129 - etap I. b) Opis przedmiotu zamówienia. - przedstawienie całości realizowanej inwestycji: Zadanie inwestycyjne pn. budowa nowej siedziby KP Krzyki we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 115-129 obejmuje budowę, na działce o powierzchni około 10,0 tys. m2, budynku administracyjno-biurowego oraz budynków charakterze pomocniczym: budynku myjni automatycznej, budynku zespołu garaży oraz budynku warsztatowo- magazynowego. W ramach zagospodarowania terenu przewidziana jest m.in. budowa dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, terenów zieleni, ogrodzenia z automatycznie zamykaną bramą wjazdową. Budynek podstawowy został zaprojektowany jako 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, opisany na planie litery C.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław Punkt Obsługi Klienta.
Napisz komentarz
Orzech
30.12.2015
5828048.jpg
Foto: StaSta - http://wroclaw.dolny-slask.org.pl
Orzech
10.10.2015P1460681_1500x.JPG

P1460683_1500x.JPG

P1460682_1500x.JPG

P1460680_1500x.JPG
Orzech
4.10.2015
5689980.jpg
Foto: Zdzisław K - http://wroclaw.dolny-slask.org.pl
Orzech
http://www.prw.pl/articles/view/45497/Komisariat-Wroclaw-Krzyki-juz-otwarty-ZDJeCIA
Orzech
Nowy komisariat policji na Krzykach. Funkcjonariusze zachwyceni (ZDJĘCIA)
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/8412312,nowy-komisariat-policji-na-krzykach-funkcjonariusze-zachwyceni-zdjecia,id,t.html
Orzech
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/8181837,otwieraja-nowy-komisariat-policji-na-krzykach-zdjecia,id,t.html
REKLAMA