[Wrocław] Krępicka 31

Wrocław/Leśnica
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Krępicka 31

Wrocław: Remont i ocieplenie (od strony podwórka) elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Krępickiej 31 we Wrocławiu.

Numer ogłoszenia: 289222 - 2011;  data zamieszczenia: 14.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kompleksowa Obsługa Osiedla KOO Sp. z o.o. ul. Papiernicza 9/11 54-134 Wrocław. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Kompleksowa Obsługa Osiedla KOO Sp. z o.o. ul. Papiernicza 9/11 54-134 Wrocław.
Napisz komentarz
Orzech
KRĘPICKA 31

118491.jpg
Foto: Vorwerk - www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
Orzech
Wrocław: Remont i ocieplenie (od strony podwórka) elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Krępickiej 31 we Wrocławiu.

Numer ogłoszenia: 289222 - 2011;  data zamieszczenia: 14.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kompleksowa Obsługa Osiedla KOO Sp. z o.o. ul. Papiernicza 9/11 54-134 Wrocław.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Kompleksowa Obsługa Osiedla KOO Sp. z o.o. ul. Papiernicza 9/11 54-134 Wrocław.

REKLAMA