DODAJ
Wrocław: Rozbiórka przybudówek oraz remont z przebudową elewacji od strony podwórza - ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 34 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 11.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - rozbiórka dwóch przybudówek gospodarczych oraz remont z przebudową elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 34 we Wrocławiu Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę dwóch przybudówek gospodarczych w zabudowie szeregowej, z których jedna przylega do budynku mieszkalnego oraz remont i przebudowa elewacji budynku


CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257, W-w, pok. 13, parter lub Kancelaria Ogólna ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, W-w; pocztą na adres ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

Szczegóły - [Wrocław] Niemcewicza 34
inwestorZarząd Zasobów Komunalnych - gmina Wrocław
Orzech 09.09.2013, godz. 22:35
Kamienica już po remoncie elewacji frontowej:

ZDJĘCIE z 7.09.2013 r : http://wroclaw.fotopolska.eu/445785,foto.html
odpowiedz
Orzech 05.06.2013, godz. 22:14
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Ogólnobudowlany Edward Bardadyn, Lubanów ul. Leśna 23;, 55-120 Oborniki Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 552605,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 541177,05

Oferta z najniższą ceną: 531272,53 / Oferta z najwyższą ceną: 541177,05

Waluta: PLN.
odpowiedz
Orzech 29.04.2013, godz. 20:29
Teraz czas na remont elewacji frontowej tej kamienicy :cheers:

Wrocław: Rewitalizacja kamienicy komunalnej przy ul. Niemcewicza 34 we Wrocławiu.

data zamieszczenia: 26.04.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zakres prac niniejszego postępowania obejmuje m.in.: remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem wzmocnień i ociepleniem, remont dachu, wymianę stolarki okiennej na elewacji frontowej wraz z naprawą powierzchni ościeży wewnętrznych, remont i docieplenie stropu strychowego i piwnicznego, remont klatki schodowej wraz z remontem wspólnych toalet, roboty remontowe, w tym również instalacyjne, w piwnicach, wykonanie instalacji elektrycznej WLZ i ADM, wykonanie instalacji do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 10:00, miejsce: pok. 13, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu lub Kancelaria Ogólna w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, można przesłać na adres ZZK ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław.

44442.jpg
Foto: Siloy - www.dolny-slask.org.pl
odpowiedz
worldinmyeyes 10.05.2012, godz. 14:10
8.05

39699_1000x.jpg39700_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 20.09.2011, godz. 19:10
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Robót Budowlanych i Inżynierii Wodnej Oddział Wrocław, ul. Wrońskiego 22/3, 50-376 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 420085,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 227578,99

Oferta z najniższą ceną: 227578,99 / Oferta z najwyższą ceną: 227578,99

Waluta: PLN.
odpowiedz
Orzech 12.08.2011, godz. 00:35
NIEMCEWICZA 34

44442.jpg
Foto: Siloy - www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
odpowiedz
Orzech 12.08.2011, godz. 00:33
Wrocław: Rozbiórka przybudówek oraz remont z przebudową elewacji od strony podwórza - ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 34 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 11.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - rozbiórka dwóch przybudówek gospodarczych oraz remont z przebudową elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 34 we Wrocławiu Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę dwóch przybudówek gospodarczych w zabudowie szeregowej, z których jedna przylega do budynku mieszkalnego oraz remont i przebudowa elewacji budynku


CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257, W-w, pok. 13, parter lub Kancelaria Ogólna ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, W-w; pocztą na adres ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję