[Wrocław] Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 (Żerniki)

[Wrocław] Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 (Żerniki)

Budynki użyteczności publicznej/Wrocław/Fabryczna/Żerniki/Rumiankowa 34
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 (Żerniki)

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we WrocławiuInwestycja obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizację robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W ramach inwestycji przewidziano:−       rozbudowę budynku Zespołu o obiekt dla klas IV-VI,−       przebudowę części pomieszczeń w budynku istniejącym z uwzględnieniem przebudowy pomieszczeń na styku z częścią rozbudowywaną,−       zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Istniejący budynek Zespołu zostanie rozbudowany dla potrzeb utworzenia m.in.:−       12 sal lekcyjnych,−       2 sal komputerowych z pomieszczeniem serwerowi,−       węzła żywienia (catering) - dla 210 uczniów,−       biblioteki szkolnej z czytelnią,−       auli z rozsuwanymi ściankami, dającymi możliwość uzyskania dwóch niezależnych sal,−       2 salek do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem szatniowym i toaletą,−       toalet dla uczniów i pracowników,−       szatni dla ok. 420 uczniów,−       komunikacji pionowej i poziomej, w tym dźwig osobowo-towarowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych;Nowy obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, zintegrowany i połączony funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szkoły. Zagospodarowanie terenu uwzględnia m.in. tereny rekreacyjne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, małą architekturę, zieleń urządzoną, chodniki i place o nawierzchni utwardzonej, miejsca parkingowe oraz budowę/rozbudowę przyłączy infrastruktury technicznej i istniejących instalacji zewnętrznych szkolnych – elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody i gazu. Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:DORBUD S.A. – Kielce

Opinie o [Wrocław] Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 (Żerniki)

Napisz komentarz
Orzech
26.02.2017316205_1500x.jpg

316206_1500x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Orzech
16.11.2016298393_1500x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Orzech
29.10.2016295077_1500x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA