[Wrocław] Ul. Plac Nankiera (remont)

[Wrocław] Ul. Plac Nankiera (remont)

Wrocław/Stare Miasto
REKLAMA
Napisz komentarz
grzybson
27516_1000x.jpg

27517_1000x.jpg

27518_1000x.jpg

27520_1000x.jpg

27522_1000x.jpg


+ jako deser tablice na chodniku ;)

27525_1000x.jpg


27527_1000x.jpg27529_1000x.jpg


27533_1000x.jpg27535_1000x.jpg27537_1000x.jpg27539_1000x.jpg27540_1000x.jpg27541_1000x.jpg27542_1000x.jpg27543_1000x.jpg27544_1000x.jpg27545_1000x.jpg27546_1000x.jpg27547_1000x.jpg27548_1000x.jpg27549_1000x.jpg27550_1000x.jpg
Orzech
Wrocław: Zamówienie uzupełniające do umowy nr FZU/IR/355/265/10 z dnia 30.11.2010 r., dotyczące odwzorowania historycznej linii zabudowy na Placu Biskupa Nankiera [u:2we0eqhe] - wyeksponowania przebiegu odkrytych murów historycznych w nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem i zamontowaniem dwóch płyt z czerwonego granitu z napisem w czterech językach.[/u:2we0eqhe]

data zamieszczenia: 17.11.2011

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp.z o.o., ul. Bolesławiecka 9a, 53-614 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41130,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 38250,00

Oferta z najniższą ceną: 38250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38250,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienia uzupełniającego udziela się dotychczasowemu Wykonawcy. Wartość zamówienia nie przekracza 50 % realizowanego zamówienia i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Ponadto zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Konieczność realizacji przedmiotowego zamówienia wynika z pisma Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - pismo WZA.5183.1911.2011.AZ z dnia 31.08.2011 r.
Jan Augustynowski
O co więc chodzi z tą rewolucją krawców??
m...k
WroFanatyku, to o czym mówisz miało miejsce bodajże w 1418, tej rewolucji krawców ja jako miejski przewodnik nijak nie kojarzę. Swoją drogą, co zadecydowało o takim ułożeniu ścieżki? Mam na myśli fakt "od Szewskiej do Piaskowej". Ja z grupami prawie zawsze chodzę w drugą stronę :P
Orzech
No to jeszcze trochę zdjęć tych tablic :)http://www.wroclaw.pl/reportaz,1.dhtml?reportId=334
Jan Augustynowski
"Orzech" napisał:
[quote="WroFanatyk":2csxah2l]Co się stało w 1793 roku?


1793 - rewolucja krawców[/quote:2csxah2l]

I to takie ważne było? To ta rewolucja co z Nowego Miasta przyszli "Polacy" i wyrzucili burmistrza z wieży Ratusza? A potem rewolucjonistów pociachali i pochowali pod płytami ścieżki od Jasia i Małgosi do wejścia do Elżbiety? Czy coś mi się popieprzyło?

A jak ustanowiono prawo mili we Wrocławiu, to nie było ważne? Albo Ołbin jak zniszczyli, albo...

Chyba niepotrzebną awanturę robię. Przepraszam :)
REKLAMA