DODAJ

Ul. Zwycięska (przebudowa)

[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) 32896[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) 32897[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) 32895
[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) 239426[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) 94646[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) 94645[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) 94644
Miasto Wrocław realizuje w mieście Wrocław inwestycję Ul. Zwycięska (przebudowa). Oddanie do użytku odbyło się IV kw. 2013 roku
Szczegóły - [Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa)
inwestorMiasto Wrocław
realizacja inwestycjiIV kw. 2013
Odwrotny 07.04.2016, godz. 19:30
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) [Wrocław] Najwęższe gardło w Polsce
odpowiedz
Jan Augustynowski 19.03.2014, godz. 00:57
Wrocław i Kraków najbardziej zakorkowanymi miastami [RAPORT]

[...]

W raporcie wytypowano też wąskie gardła miejskiego systemu komunikacyjnego - czyli te odcinki, na których czas utrudnień w obu szczytach wynosi średnio co najmniej 1,5 godz., a samochody zwalniają tam poniżej 10 km na godz. We Wrocławiu to pięć ulic: Zwycięska (odcinek od Pszczelarskiej do Ołtaszyńskiej), Opolska (w kierunku do centrum), Hallera, Krakowska (od Armii Krajowej do Opolskiej) oraz Podwale (z Legnickiej w kierunku Orląt Lwowskich). Najwolniejsza okazała się Zwycięska: rano jeździmy tam ze średnią prędkością 2,9 km na godz., a średnie opóźnienia to prawie 16 minut.

Cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,3577 ... LokWrocTxt#ixzz2wMUp0JaU
odpowiedz
Jan Augustynowski 08.01.2014, godz. 15:16
Szkoda, że nie zrobili rondo przy kościele na Parafialnej, tylko światła...
odpowiedz
Orzech 06.01.2014, godz. 16:20
6.01.2014

94633_1000x.jpg94634_1000x.jpg94635_1000x.jpg94636_1000x.jpg94637_1000x.jpg94638_1000x.jpg94639_1000x.jpg94640_1000x.jpg94641_1000x.jpg94642_1000x.jpg94643_1000x.jpg94644_1000x.jpg94645_1000x.jpg94646_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 22.12.2013, godz. 15:07
Remont Zwycięskiej na finiszu. Zobacz, co się zmieniło

Kończy się przebudowa ul. Zwycięskiej. Na odcinku od Agrestowej do al. Karkonoskiej (około 1400 metrów) ulica ma nową nawierzchnię, zatoki autobusowe oraz drogę rowerową. Wymienione zostały także sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne. Zmodernizowano również fragment ulicy Kutrzeby. Robotnicy wykonują ostatnie prace m.in. przy montażu wiat przystankowych.

Więcej + ZDJĘCIA z 22.12.2013 r :

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/ ... ,id,t.html
odpowiedz
Orzech 21.12.2013, godz. 11:04
Szybciej przez Zwycięską

Kie­row­cy jeż­dżą­cy Zwy­cię­ską przez ponad rok cier­pli­wie zno­si­li ko­lej­ne utrud­nie­nia spo­wo­do­wa­ne re­mon­tem ulicy. Na szczę­ście, ten jest już na fi­ni­szu! A w tym cza­sie droga zmie­ni­ła się nie do po­zna­nia. Dzię­ki rondu, które po­wsta­ło na skrzy­żo­wa­niu z Oł­ta­szyń­ską, gi­gan­tycz­ne korki i pro­ble­my z wy­jaz­dem z ulicy pod­po­rząd­ko­wa­nej ode­szły w nie­pa­mięć. Lada mo­ment na dwóch waż­nych skrzy­żo­wa­niach za­czną też dzia­łać nowo po­sta­wio­ne świa­tła, które znacz­nie uła­twią wy­jazd z oko­licz­nych osie­dli.

Więcej: http://www.fakt.pl/szybciej-przez-zwyci ... 333,1.html
odpowiedz
Jan Augustynowski 17.12.2013, godz. 15:58
Remont skończony, a korki jak były tak są. Wiedziałem, że ten pomysł bez dwóch pasów w każdą stronę był poroniony. Wczoraj stałem chyba z pół godziny, a to przecież nie koniec inwestycji w tych okolicach. Dopiero co wojsko sprzedało działkę... A tyle miejsca było na poszerzenie.

Może coś się zmieni, jak wreszcie połączą Ślężną z Borowską między szpitalami, albo jeszcze gdzieś indziej (wzdłuż wiaduktu trasy towarowej?).
odpowiedz
Orzech 02.12.2013, godz. 17:35
Mniej utrudnień na Partynicach - kończą przebudowę Zwycięskiej

Od soboty ulicą Ołtaszyńską przy skrzyżowaniu ze Zwycięską przejazd możliwy jest już w obu kierunkach. Dobiega końca budowa ronda w tym miejscu w związku z przebudową całej infrastruktury drogowej w tym rejonie miasta.

Więcej: http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,mni ... 18265.html
odpowiedz
Orzech 01.12.2013, godz. 21:52
Wjazd na rondo ul. Ołtaszyńską otwarty

Więcej + ZDJĘCIA: http://www.wroclaw.pl/rondo-na-oltaszynie-prawie-gotowe
odpowiedz
Orzech 30.11.2013, godz. 20:07
Przejazd ulicą Ołtaszyńską od soboty w obu kierunkach

W związku z zakończeniem przebudowy wlotu ul. Ołtaszyńskiej w Zwycięską od soboty na Ołtaszyńskiej zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy.

Cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,3577 ... nkach.html
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję