Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Kraków/Krowodrza
REKLAMA

O inwestycji Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

budowę "Centrum Ceramiki" - nowego obiektu dydaktycznego w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, przebudowę istniejącego pawilonu dydaktycznego - siedziby Wydziału - w celu połączenia go z nowym budynkiem, wyposażenie sal wykładowych i laboratoriów nowego budynku w nowoczesny sprzęt naukowo-dydaktyczny i audio-wizualny, konieczne prace związane z: przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego obiektu.

 

Nowy obiekt dydaktyczny o planowanej powierzchni użytkowej 5591 m2 będzie pawilonem pięciokondygnacyjnym - trzypiętrowym z tzw. niskim parterem. W budynku znajdą się następujące pomieszczenia:

dwie sale wykładowe, sześć sal seminaryjnych, sala do posiedzeń Rady Wydziału, 35 laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych, dwa gabinety oraz 27 pokoi biurowych, pracownia i pokoje dla doktorantów, sekretariat, archiwa oraz pomieszczenia ksero, toalety i szatnie oraz pomieszczenia socjalne i techniczne.

 

Nowy budynek dydaktyczny będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z zewnątrz poprzez windę znajdującą się we wschodniej części obiektu. Wszystkie pomieszczenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, a na każdej kondygnacji zlokalizowane zostaną sanitariaty przystosowane do korzystania przez te osoby. Na parterze, w rzędzie przyściennym sal wykładowych wydzielono po dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 

Budynek wyposażony zostanie w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną:

spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (WDXRF), optyczny spektrometr ramanowski, przystawkę SAXS do istniejącego systemu dyfrakcji rentgenowskiej XRD, defektoskop ultradźwiękowy z kompletem głowic i oprogramowaniem, twardościomierz Vickersa z rejestracją obrazów.

 

Łączny koszt realizacji projektu oszacowany został na 32.340.000,00 zł.

 

We wrześniu 2011 roku prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH, przekazał 1.500.000 zł na zakup:

dyfraktometru rentgenowskiego - nabyto: dyfraktometr Empyrean firmy PANanalytical, mikroskopu sił atomowych (Scanning Probe Microscope) - zakupiono: mikroskop MultiMode 8 firmy Bruker.

 

W listopadzie 2011 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 2.000.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostaną na:

dostosowanie nowego pawilonu dydaktycznego do restrykcyjnych zmian przepisów przeciwpożarowych, zakup dygestoriów i stołów laboratoryjnych do pracowni chemicznych w nowym budynku.

 

W lutym 2012 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 4.500.000,00 zł.

Umożliwi to Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zakup dodatkowego wyposażenia naukowo-dydaktycznego:

układu próżniowego do nanoszenia cienkich warstw, urządzenia do badania ogniotrwałości pod obciążeniem i pełzania pod obciążeniem, laserowego urządzenia typu Rapid Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypów wyrobów ceramicznych.

 

W wyniku powyższych działań, łączna wartość projektu wzrosła do poziomu 40.340.000,00 zł, a łączna kwota dofinansowania osiągnęła wartość 38.840.000,00 zł.

Napisz komentarz
Damian Daraż
15.12.2021
Damian Daraż
[i:1kbz6cls][color=#FF0000:1kbz6cls]7[/color:1kbz6cls][/i:1kbz6cls]
120776_1000x.jpg
[i[color=#FF0000:1kbz6cls]8[/color:1kbz6cls]][/i]
120779_1000x.jpg
[i:1kbz6cls][color=#FF0000:1kbz6cls]9[/color:1kbz6cls][/i:1kbz6cls]
120777_1000x.jpg
[i:1kbz6cls][color=#FF0000:1kbz6cls]10.[/color:1kbz6cls][/i:1kbz6cls] [i:1kbz6cls][color=#FF0000:1kbz6cls]19.08.2014.[/color:1kbz6cls][/i:1kbz6cls]
120778_1000x.jpg
[i:1kbz6cls][color=#FF0000:1kbz6cls]19.08.2014.[/color:1kbz6cls][/i:1kbz6cls]
Damian Daraż
4
120773_1000x.jpg
5
120774_1000x.jpg
6
120775_1000x.jpg
Damian Daraż
[color=#00BF00:1ot2grlb]19.08.2014 [i:1ot2grlb]WTOREK[/i:1ot2grlb][/color:1ot2grlb] 11:37 - 11:44
120770_1000x.jpg
[i:1ot2grlb]2[/i:1ot2grlb]
120771_1000x.jpg
[i:1ot2grlb]3[/i:1ot2grlb]
120772_1000x.jpg
tomasz.witko
AGH jak zawsze trzyma poziom architektury, UJ niestety co inwestycja to architektura gorsza, czego apogeum może być nowe Paderevianum...:(
elle-elle
Kilka zdjęć z wnętrza budynku.
56607_1000x.jpg

56608_1000x.jpg

56609_1000x.jpg

56610_1000x.jpg

56611_1000x.jpg

56612_1000x.jpg

56613_1000x.jpg

56614_1000x.jpg
REKLAMA