Żłobek, 1 Maja 33

Oława/1 MAJA 33
REKLAMA
inwestorGmina Oława
realizacjaIV kw. 2021

O inwestycji Żłobek, 1 Maja 33

Gmina Oława umieściła informację o prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia publicznego na "Budowę żłobka". Zakres planowanej inwestycji obejmuje: - przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku przedszkola dla potrzeb utworzenia funkcji żłobka wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno – kanalizacyjną ,wody lodowej, ppoż., gazową, centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym, wentylacji, nawilżania parowego, elektryczną i telekomunikacyjną - roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu działki nr 71 AM-91, obręb Oława, j.ew.Oława - budowę instalacji zewnętrznych : gazu, wody, instalacji ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, WLZ, kanalizacji telekomunikacyjnej, oświetlenia terenu - przebudowę instalacji zewnętrznych : kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci energetycznej, WLZ i oświetlenia terenu Powierzchnia zabudowy – 1259,18 m2 Kubatura brutto – 13 187,82 m.

Napisz komentarz
REKLAMA