[Złotoryja] Renowacji średniowiecznej Baszty Kowalskiej

Złotoryja/Stare Miasto
REKLAMA
realizacjaIII kw. 2011

O inwestycji [Złotoryja] Renowacji średniowiecznej Baszty Kowalskiej

Tworzenie transgranicznej oferty turystycznej - opracowanie kocepcji renowacji średniowiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi.

Miasto Złotoryja, kolejny raz, uzyskało finansowe wsparcie Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu rozwoju turystyki i ochrony zabytków miejskich.

Tym razem, we współpracy z niemieckim partnerem Pulsnitz, otrzymało dotację na sporządzenie kompleksowej kocepcji rewaloryzacji średniowiecznej, złotroyjskiej Baszty Kowalskiej.

Projekt ma na celu promowanie rozwoju turystycznego i gospodarczego pogranicza Polski i Niemiec poprzez opracowanie programu dostosowania Baszty na potrzeby masowego ruchu turystycznego.

Baszta Kowalska jest jednym z najbardziej znanych zabytków Złotoryi, jednakże ostatnie prace remonotowe przeprowadzone zostały z końcem lat 60 tych ub.wieku.
Realizacja zadania jest kontynuacją prac związanych z tworzeniem markowych produktów turystycznych skierowanych do turystów odwiedzających pograniczne Polski, Czech i Niemiec.

Koncepcja uporządkuje takie kwestie jak: odwodnienie, inwentaryzacja obiektu, badania geodezyjne i geologiczne oraz kompleksowa renowacja. Jednym z istotnych elementów ma być dodanie iluminacji Baszty, która pozwoli podekreślić jej charakter w godzinach nocnych.
W ramach projektu, poza kocepcją, zorganizowana zostanie konceferencja poświęcona ochronie obiektów zabytkowych, wyjazd studyjny do Pulnistz. Trwają już spotkania grupy roboczej projektu.

Projekt uzyskał wsparcie w ramach środków polsko - niemieckiej Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A.

http://www.zlotoryja.pl/index.php?news_ ... newsid=820
Napisz komentarz
Gregs
Tworzenie transgranicznej oferty turystycznej - opracowanie kocepcji renowacji średniowiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi.

Miasto Złotoryja, kolejny raz, uzyskało finansowe wsparcie Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu rozwoju turystyki i ochrony zabytków miejskich.

Tym razem, we współpracy z niemieckim partnerem Pulsnitz, otrzymało dotację na sporządzenie kompleksowej kocepcji rewaloryzacji średniowiecznej, złotroyjskiej Baszty Kowalskiej.

Projekt ma na celu promowanie rozwoju turystycznego i gospodarczego pogranicza Polski i Niemiec poprzez opracowanie programu dostosowania Baszty na potrzeby masowego ruchu turystycznego.

Baszta Kowalska jest jednym z najbardziej znanych zabytków Złotoryi, jednakże ostatnie prace remonotowe przeprowadzone zostały z końcem lat 60 tych ub.wieku.
Realizacja zadania jest kontynuacją prac związanych z tworzeniem markowych produktów turystycznych skierowanych do turystów odwiedzających pograniczne Polski, Czech i Niemiec.

Koncepcja uporządkuje takie kwestie jak: odwodnienie, inwentaryzacja obiektu, badania geodezyjne i geologiczne oraz kompleksowa renowacja. Jednym z istotnych elementów ma być dodanie iluminacji Baszty, która pozwoli podekreślić jej charakter w godzinach nocnych.
W ramach projektu, poza kocepcją, zorganizowana zostanie konceferencja poświęcona ochronie obiektów zabytkowych, wyjazd studyjny do Pulnistz. Trwają już spotkania grupy roboczej projektu.

Projekt uzyskał wsparcie w ramach środków polsko - niemieckiej Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A.

http://www.zlotoryja.pl/index.php?news_ ... newsid=820
REKLAMA