Kolejne warstwy na autostradzie A2

Kolejne warstwy na autostradzie A2

mazowieckie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Ponad 24 procent warstwy wiążącej przybyło w ciągu ostatniego tygodnia (9-15 kwietnia 2012) na odcinku B autostrady A2, co oznacza, że na tym odcinka środkowa warstwa jest ułożona w 67 procentach. Na pozostałych odcinkach prace również idą naprzód.

Położony najbliżej Warszawy odcinek E ma już w 34 procentach ułożoną ostatnią warstwę, tzw. ścieralną (SMA), z czego 12 procent ułożono w ostatnim tygodniu.


Coraz więcej warstwy podbudowy i wiążącej jest też na środkowym odcinku C, budowanym przez konsorcjum z Bogl and Krysl na czele - warstwa podbudowy wzrosła tam w ostatnim tygodniu o 7 procent i wynosi obecnie 53 procent zaawansowania.

REKLAMA


Na odcinku A, gdzie liderem jest Eurovia nie zmieniło się zaawansowanie w ułożeniu warstwy podbudowy oraz warstwy SMA. W przypadku warstwy wiążącej nastąpił wzrost o 1 procent. Na odcinku B z Mostostalem w roli lidera warstwa podbudowy zyskała 1 procent i wynosi obecnie 96 procent. W przypadku warstwy wiążącej wzrost wynosi 24 procent i osiągnął obecnie 67 procent. Warstwa SMA nie została jeszcze ułożona.


Na odcinku C budowanym przez Bogl a Krysl ułożono już 86 procent warstw mrozochronnych, 68 procent warstw stabilizowanych cementem. Warstwa podbudowy została ułożona w 53 procentach, co stanowi wzrost o 7 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem. O 1 procent wzrosło ułożenie warstwy wiążącej (do 38 procent). Nie ułożono warstwy SMA.


Strabag, który jest liderem na odcinku D ułożył warstwę podbudowy w 98 procentach, co stanowi wzrost 4-procentowy. Warstwa wiążąca jest ułożona w 96 procentach, a warstwa SMA nie została jeszcze ułożona. Najbardziej zaawansowany jest odcinek E, gdzie liderem jest Budimex. W 100 procentach ułożono warstwę podbudowy i warstwę wiążącą. Z kolei warstwa SMA jest ułożona w 34 procentach, co stanowi 12-procentowy wzrost w porównaniu z zeszłym tygodniem.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA