Atal przydzielił akcje z ponad 80% redukcją w transzy inwestorów indywidualnych

Atal przydzielił akcje z ponad 80% redukcją w transzy inwestorów indywidualnych

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

W ramach oferty publicznej Atal S.A. przydzielił wszystkie oferowane akcje. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 80,07%. Wszystkie walory sprzedawane były po 22 zł. Wartość oferty wyniosła łącznie 143 mln zł brutto.


– „Duże zainteresowanie inwestorów zakupem oferowanych przez Atal S.A. akcji w ramach IPO jest potwierdzeniem silnej pozycji rynkowej spółki. Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki pozwolą nam na przyspieszenie tempa rozwoju działalności deweloperskiej. W efekcie spodziewamy się systematycznej poprawy osiąganych wyników w kolejnych okresach i wzrostu wartości firmy” – podkreślił Zbigniew Juroszek, Prezes Atal S.A.


W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Atal S.A. przydzielił inwestorom wszystkie z oferowanych 6.500.000 nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780.000 akcji serii E (12% wszystkich oferowanych). Inwestorzy Indywidualni złożyli 783 zapisy na łączną liczbę 3.913.003 akcji serii E. To oznacza, że przydzielono im blisko 20% subskrybowanych przez nich walorów. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,07%. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 5.720.000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.

REKLAMA


Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje były sprzedawane po 22 zł. Tym samym wartość całej oferty publicznej wyniosła 143 mln zł brutto. Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów kapitał zakładowy, jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji.


Pozyskane z emisji akcji środki Atal planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań. 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA