Darżyno: NEW wybuduje biogazownię

Darżyno: NEW wybuduje biogazownię

pomorskie
REKLAMA

Spółka Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno ogłosiła przetarg na budowę elektrowni biogazowej w Darżynie (powiat słupski, województwo pomorskie).

Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie elektrowni biogazowej w miejscowości Darżyno. Moc elektryczna generatorów instalacji do wytwarzania i spalania biogazu ma wynosić nie mniej niż 2,151 MW.

 

W zakresie zamówienia znajduje się m.in. budowa elektrowni biogazowej, w tym: prace ziemne, roboty budowlane i dostawa oraz montaż urządzeń; budowa przyłącza energetycznego wraz z układami pomiarowymi; przeprowadzenie prób działania i uruchomienie instalacji elektrowni biogazowej; uruchomienie elektrowni biogazowej; przyłączenie elektrowni biogazowej do sieci elektroenergetycznej oraz przeprowadzenie skutecznych prób współpracy elektrowni biogazowej z siecią na podstawie uzgodnionego z operatorem zakresu i programu prób.

REKLAMA

 

Termin składania ofert mija 7 marca. Wadium w postępowaniu wynosi 900 tys. zł. Kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert przez spółkę Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno, to cena (80 proc.) oraz termin realizacji (20 proc.)

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA