Nowy Żłobek Miejski w Bielsku-Białej rozpoczyna działalność

Nowy Żłobek Miejski w Bielsku-Białej rozpoczyna działalność

śląskie
graviteo
REKLAMA

1 marca rozpocznie swoją działalność nowy obiekt Żłobka Miejskiego przy ul. Brodzińskiego 22 w Bielsku-Białej.

Dzisiaj obiekt został uroczyście oddany do użytku. W latach 70 XX wieku w tym miejscu funkcjonował żłobek Nr 5. Na skutek niżu demograficznego w latach 90 zmieniono profil placówki na Centrum Pomocy Rodzinie, które prowadziło swoją działalność do września 2008 roku. Obiekt przy ul. Brodzińskiego 22 został wyłączony z użytku i poddany modernizacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań opieki nad małym dzieckiem.
 
 

Koszt budowy Żłobka Miejskiego wynosi 6,7 mln zł w tym  ponad 1,1 mln zł pozyskano z rządowego programu ,,Maluch". Cała inwestycja została zrealizowana na przestrzeni lat 2010 - 2011.


Żłobek na mocy Ustawy  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 został wydzielony ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i został powołany jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała. Placówka dysponuje ogółem 193 miejscami w dwóch obiektach:


- 103 miejsca przy ul. Brodzińskiego 22


- 90 miejsc przy ul. Pod Grodziskiem 4


Żłobek świadczy usługi na rzecz mieszkańców Bielska-Białej, a w przypadku wolnych miejsc  może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3, których rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się. W obiekcie przy ul. Brodzińskiego funkcjonują 4 oddziały, a każdy z nich posiada salę zabaw, jadalnię, sypialnię, kuchenkę, łazienkę, szatnię i wózkownię. Pomieszczenia wyposażone są w meble, sprzęty oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego dziecka.


Do zadań żłobka należy między innymi:
REKLAMA


1. Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej dzieciom w trosce o ich prawidłowy rozwój, zaspakajając ich potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne.


2. Stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dziecka poprzez różne formy aktywności zabawowej, poznawczej, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa , akceptacji oraz współdziałania w grupie.


3. Rozwijanie samodzielności oraz wyrabianie prawidłowych nawyków higieny osobistej, prawidłowego żywienia i kulturalnego zachowania.


4. Zapewnienie dzieciom wyżywienia zgodnego z wszystkimi  obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Matki i Dziecka, odpowiednimi dla danego  okresu rozwojowego.

 

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA